Het ministerie van OCW geeft puntsgewijs antwoord op vragen over de btw-vrijstelling voor passend onderwijs.

De btw-vrijstelling voor passend onderwijs geldt met ingang van 1 augustus jongstleden tot 1 augustus 2016 voor werkzaamheden die samenwerkingsverbanden en scholen verrichten als uitvloeisel van het ondersteuningsplan. De btw-vrijstelling geldt ook voor detachering van personeel voor zover die voortvloeit uit het ondersteuningsplan.

De btw-vrijstelling geldt in principe niet voor instellingen in de clusters 1 en 2 en mbo-instellingen, omdat die geen deel uitmaken van het samenwerkingsverband.

Het is nog niet duidelijk hoe het zit met de btw na 1 augustus 2016.

Download de uitleg van het ministerie van OCW.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: