De plaats van levensbeschouwelijke tradities in het openbaar onderwijs. Dat was het thema van de conferentie ‘Openbaar onderwijs verbindt’, woensdagmiddag in Hogeschool Windesheim in Zwolle. De conferentie stond in het kader van de School!Week 2015 en was georganiseerd door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

De conferentie begon met een optreden van theatermaker, schrijver en theoloog Kees van der Zwaard. Hij illustreerde onder andere aan de hand van het bekende labyrint in de kathedraal van Chartres dat iedereen zijn eigen weg zoekt en vindt in het leven. Het uiteindelijke doel is dat iedereen gelukkig wordt, ook in de school.

Van der Zwaard verwees onder andere naar het door VOS/ABB en VOO ontwikkelde toekomstconcept School!, dat uitgaat van onderwijs dat boven de verschillende denominaties uitstijgt.  U kunt daar alles over lezen in de School!Gids.

Sollicitanten

Dagvoorzitter was docent, onderzoeker en godsdienstpedagoog Erik Renkema, die is verbonden aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle en de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam. Hij stelde na het optreden van Van der Zwaard vijf deskundigen voor die als het ware solliciteerden naar de functie van directeur van een ‘school’ die niet meer gebonden is aan het huidige duale stelsel.

Een van hen was Tamar Kopmels, expert op het gebied van levensbeschouwelijke educatie. Ook bestuursvoorzitter Leo Breukel van samenwerkingsbestuur Aves voor primair onderwijs in de Noordoostpolder speelde de rol van sollicitant. Hij pleitte voor levensbeschouwelijk onderwijs onder de eigen pedagogische verantwoordelijkheid van de school.

Directeur Manuela Kalsky van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving pleitte in haar bijdrage voor gelijkwaardigheid op basis van wederzijds respect. Dat zou volgens haar een van kernwaarden moeten zijn van samenwerking boven de denominaties. ‘We moeten in het onderwijs voorbij de hokjes’, aldus Kalsky.

Filosoof Floris van den Berg, directeur van het Center for Inquiry Low Countries, pleitte voor algemeen seculier onderwijs voor iedereen. ‘Allemaal bij elkaar in de klas’, aldus Van den Berg. Over religie zei hij, dat ouders religieus kunnen zijn, maar dat kinderen dat niet zijn. Geloof noemde hij ‘een hobby voor thuis’.

Lizzy Wijnen van het Centrum Humanistische Vorming ten slotte benadrukte dat in de school die boven de denominaties uitstijgt iedereen welkom moet zijn. ‘Iedereen mag zijn verhaal vertellen, iedereen moet zijn of haar eigen visie kunnen hebben’, aldus Wijnen.

Inspiratietafels

In het tweede gedeelte van de conferentie maakten de deelnemers aan de conferentie kennis van verschillende aspecten van levensbeschouwelijke tradities in de openbare school. Er waren inspiratietafels over kinderrechten en inclusief onderwijs, over het vormgeven van de identiteit van de samenwerkingsschool en over geestelijke stromingen.

Er was ook een inspiratietafel met aandacht voor levensverhalen van kinderen die wereld willen verbeteren. Het ging specifiek over de Pakistaanse Nobelprijswinnares Malala Yousafzai. Andere onderwerpen die aan de tafels aan bod kwamen, waren multiculturaliteit, de kracht van integratie en filosoferen aan de hand van kinderrechten.

Theatermaker Kees van Zwaard sloot de bijeenkomst op creatieve wijze af door terug te koppelen wat er tijdens de conferentie was besproken.

Deel dit bericht: