De algemene ledenvergadering van VOS/ABB is ermee akkoord gegaan het lidmaatschapstarief in 2018 niet te verhogen.

Openbare schoolbesturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten blijven 2,60 euro, niet-openbare besturen 1,60 euro per leerling per jaar betalen. VOS/ABB blijft hiermee de voordeligste besturenorganisatie voor het funderend onderwijs.

De leden gaven op de ALV hun goedkeuring aan de jaarrekening 2016. Ook de begroting voor 2018 werd goedgekeurd, nadat directeur Hans Teegelbeckers hier een uitgebreide toegelichting op had gegeven. Daarbij ging hij onder andere in op de ambities voor 2018 en daarna, waarbij de aanwezige leden actief meedachten.

Bestuurswisselingen

Tijdens de ALV werd het terugtreden bekendgemaakt van bestuursvoorzitter Peter Snijders en de bestuursleden Lambèrt van Genugten en  Alina Kuiper. Als nieuwe bestuursleden stelden zich voor Ron den Hartog en Peter Adriaans.

Den Hartog is bestuursvoorzitter van het de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Gouda, Adriaans is directeur-bestuurder van de Stichting Akkoord! po in Venlo en omgeving. Later wordt besloten wie de nieuwe bestuursvoorzitter wordt. Het voorzitterschap is tijdelijk in handen van vicevoorzitter Rudi Meulenbroek.

Samenwerkingsscholen

Teegelbeckers gaf op de ALV ook een toelichting op de rol van VOS/ABB in het licht van het openbaar onderwijs in relatie tot nieuwe wetgeving rond samenwerkingsscholen en -besturen en het duale onderwijsbestel.

Dit najaar zijn diverse regionale bijeenkomsten geweest, waarop leden van VOS/ABB hun visie op samenwerking met het bijzonder onderwijs en het duale bestel konden geven. Een belangrijke uitkomst van deze bijeenkomsten is dat samenwerking altijd in het teken moet staan van goed onderwijs voor alle kinderen.

De opdracht van de leden was dat VOS/ABB zich actief moet inzetten om het bestaande onderwijsbestel aan te passen. De identiteit van de openbare scholen moet nu worden bewaakt. Tegelijkertijd kan als stip op de horizon het toekomstconcept School! kunnen worden gezien, dat uitgaat van onderwijs dat boven de denominaties is uitgestegen.

Meer informatie over het VOS/ABB-lidmaatschap.