‘Passend onderwijs zoals het bedoeld is’ is de kop boven een artikel over de wijze waarop de Stichting kom Leren in Zuid-Limburg elke leerling herkent en erkent. Dit en andere actuele onderwerpen worden belicht in het novembernummer van magazine School!.

In het artikel over passend onderwijs in Zuid-Limburg vertelt beleidsmedewerker zorg en onderwijs Daniëlle Andrien van het samenwerkingsbestuur kom Leren dat passend onderwijs een andere manier van denken vereist. ‘We zaten vroeger toch vooral op het signaleren van problemen en het stellen van diagnoses. Met andere woorden: we plakten stickertjes. Dat was vaak een argument voor extra bekostiging of om te verklaren waarom de opbrengsten van het onderwijs achterbleven.’

‘Nu zeggen we dat goed onderwijs voor álle kinderen onze corebusiness is. Van de leerlingen op onze basisscholen heeft 90 tot 95 procent geen aangepast arrangement nodig. Als je goed aansluit bij wat kinderen nodig hebben, voorkom je veel problemen. Dat is ons uitgangspunt’, aldus Andrien. Het gaat er volgens haar bij passend onderwijs om elk kind te herkennen en erkennen.

Pesten

Het novembernummer besteedt ook aandacht aan pesten – niet door leerlingen, maar door leraren. Het komt voor, vertelt gedragsdeskundige Kees van Overveld. ‘Hoe kunnen leraren dit doen, dacht ik? Juist de doelgroep die leerlingen wijzer moet maken over het respectvol omgaan met anderen?’ Van Overveld geeft tips om pesten op de werkvloer tegen te gaan.

Het Centrum voor Onderwijsexcellentie is er voor álle scholen, staat in een artikel over dit initiatief in Middelburg. Koningin Máxima opende het nieuwe centrum in september. Het is opgericht door het University College Roosevelt in samenwerking met de Hogeschool Zeeland, ROC Scalda en Zeeuwse schoolbesturen uit primair en voortgezet onderwijs. Een van de speerpunten is onderzoek naar excellent onderwijs. Daarnaast ontwikkelt het centrum cursussen, trainingen en masterclasses.

Huisvesting

In het nieuwe nummer van School! gaat het ook over onderwijshuisvesting. Het openbare Stellingwerf College in Oosterwolde zag zich door een toestroom van leerling genoodzaakt 17 lokalen bij te bouwen. Hoe doe je dat als de gemeente daar niet aan wil meewerken? Directeur-bestuurder Hennie Broers liep tegen ambtenaren aan die star vasthielden aan hun eigen huisvestingsplan.

Onderwijshuisvesting komt tevens aan bod in een artikel over de overheveling van de verantwoordelijkheid voor het buitenonderhoud van de gemeenten naar de schoolbesturen voor primair onderwijs. Deze zogenoemde doordecentralisatie zal op 1 januari een feit zijn. Hans Heijltjes en Mireille Uhlenbusch van onderwijshuisvestingsspecialist Hevo vertellen over de kansen en risico’s.

Vlaanderen

Waarom kiezen Nederlandse ouders voor onderwijs in Vlaanderen? School! ging kijken bij Gitok, een openbare technische school vlak over de grens in Kalmthout. Positieve punten die uit het gesprek met directeur Kathy Vincent naar voren komen, is dat de klassen in het Vlaamse voortgezet onderwijs kleiner zijn, dat de leraren meer tijd hebben om hun lessen voor te bereiden en dat Vlaamse scholen over het algemeen meer structuur bieden en er meer discipline is.

Niet alles van waarde is meetbaar, vertelt universitair hoofddocent Jos Blank van de Technische Universiteit in Delft. Hij reageert op de wens van scholen dat de Inspectie van het Onderwijs niet alleen naar opbrengsten van het taal- en rekenonderwijs moet kijken, maar ook naar de kwaliteit van het burgerschaps- en levensbeschouwelijk onderwijs. ‘Ik kan me voorstellen dat er gebieden in het onderwijs zijn, zoals burgerschap en levensbeschouwing, die moeilijk in cijfers uit te drukken zijn. Het is ook maar de vraag waarvan je als overheid moet uitgaan voor het meten van die aspecten.’

Andere onderwerpen die in het novembernummer van magazine School! aan bod komen:

  • Decibellen vliegen leraren om de oren: audicien Freek Menheere over gehoorbeschermers voor leraren.
  • Wat is er mis met levend stratego? Over ouders die dure schoolreizen niet kunnen betalen.
  • Directeur Eric van ’t Zelfde van de Openbare Scholengemeenschap Hugo de Groot in Rotterdam komt aan het woord over de regelvrije school.
  • Groen, wit en een heleboel licht: een reportage over het gloednieuwe gebouw van het openbare Goese Lyceum.
  • Toestroom asielzoekers schiet gat in begroting: Meerwerf Basisscholen in Den Helder ziet zich geconfronteerd met een tekort van 5 ton.
  • School! en excursie: op onderzoek in het Universiteitsmuseum in Utrecht.
  • School! en recht: procedure bij bezuinigen op leraren
  • Op de achtercover opmerkelijk nieuws uit het onderwijs en de cartoon van Maarten Wolterink.

Abonnement?

Magazine School! is het blad van, voor en over het openbaar onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt zeven keer per jaar. Het is een gezamenlijk uitgave van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO).

Het blad wordt gratis verspreid onder de leden van VOS/ABB en VOO. Niet-leden betalen voor een abonnement 24,50 euro per jaar. U kunt zich voor en abonnement aanmelden via welkom@vosabb.nl.

U kunt het novembernummer gratis downloaden.

Hebt u een idee voor de redactie? Mail naar mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met Ray Aronds van bureau Recent: ray@recent.nl.

Deel dit bericht: