Een jaar na de invoering van de Wet veiligheid op school is het sociale klimaat op de meeste scholen niet veranderd, meldt DUO Onderwijsonderzoek.

Slechts een minderheid van de leraren geeft aan dat het schoolklimaat sinds de invoering van de wet veiliger is geworden. Tegelijkertijd geeft een ruime meerderheid aan dat zich dit schooljaar op hun school incidenten met leerlingen op het gebied van sociale veiligheid hebben voorgedaan. Het gaat dan vooral om pesten.

Inspectie gaat handhaven op sociale veiligheid

De Inspectie van het Onderwijs zal met ingang van het nieuwe schooljaar handhavend optreden op basis van de Wet veiligheid op school. Dat staat in een brief van staatssecretaris Sander Dekker van OCW aan de Tweede Kamer.

‘Scholen hebben dit schooljaar de tijd gekregen om de centrale elementen uit de wet te implementeren. De inspectie zal met ingang van komend schooljaar starten met handhaving’, schrijft Dekker naar aanleiding van een bericht dat één op de negen leerlingen in het voortgezet onderwijs wordt gepest.

Handhaving betekent dat de inspectie scholen zal aanspreken op de inspanning die ze plegen om al hun leerlingen een sociaal veilige leeromgeving te bieden en de mate waarin die inspanning als toereikend kan worden gezien.

Lees meer…