Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): De onderzoeksplicht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling ligt bij de school van aanmelding die de zorgplicht heeft

Een moeder verhuist en meldt haar dochter aan op een school in de nieuwe woonplaats. Die school vraagt informatie op bij zowel het samenwerkingsverband als de oude school. Beide willen de leerling via een observatie-onderwijsarrangement laten onderzoeken omdat de...