Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): De onderzoeksplicht naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling ligt bij de school van aanmelding die de zorgplicht heeft

Een moeder verhuist en meldt haar dochter aan op een school in de nieuwe woonplaats. Die school vraagt informatie op bij zowel het samenwerkingsverband als de oude school. Beide willen de [...]

Landelijke Commissie voor Geschillen WMS: Adviesgeschil in vereenvoudigde behandeling. Het verzoek van de MR is kennelijk niet-ontvankelijk omdat de MR het geschil te laat aan de Commissie heeft voorgelegd.

Het bevoegd gezag deelt aan de MR mee dat de directeur van de school van haar taken is ontheven en dat het bevoegd gezag voornemens is haar te schorsen. De MR meent dat daarmee ook een besluit is [...]