Gerechtshof Amsterdam, 13 oktober 2017: geen vrijstelling leerplicht op grond van bedenkingen tegen de richting van verschillende scholen, nadat een kind eenmaal – verplicht of onverplicht – ingeschreven was op een school waartegen nadien bedenkingen worden geuit

Op grond van artikel 6 lid 2 Leerplichtwet (Lpw) moet een kennisgeving van vrijstelling van de leerplicht ten minste een maand voordat de jongere leerplichtig wordt, worden ingediend. Uit de parlementaire geschiedenis en jurisprudentie blijkt dat deze termijn strikt...

Rechtbank Den Haag, 13 oktober 2017: besluit tot TLV voor SBO is zorgvuldig genomen. Hoewel bij het primaire besluit niet twee deskundigen zijn geraadpleegd, is dit bij de heroverweging van het besluit gerepareerd.

De moeder van een leerling in het basisonderwijs heeft bezwaar gemaakt tegen de verstrekte TLV voor haar kind, waaruit het advies volgt de leerling te (blijven) plaatsen in het speciaal basisonderwijs. Dit besluit stoelde op het advies van de aan de school van het...

Regeerakkoord: doorschuifpolitiek en overheidsbemoeienis

Het regeerakkoord van Rutte-III getuigt van doorschuifpolitiek. Bovendien mag het opmerkelijk worden genoemd dat nota bene een rechts kabinet meer overheidsbemoeienis wil.Het onderwijs roept al vele jaren dat er adequate bekostiging nodig is. Dan gaat het niet alleen...