Geschillencommissie passend onderwijs, 30 januari 2018, 107953: Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is ongegrond omdat de school voor speciaal onderwijs niet kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van de leerling

Een leerling in het speciaal onderwijs zit in een onderwijs/zorgklas en krijgt daar een-op-een begeleiding. De school komt tot de conclusie dat zij niet meer kan voorzien in de benodigde ondersteuningsbehoefte. De school vindt dat de leerling onderzocht en behandeld...