Geschillencommissie passend onderwijs,107990: Geschil over voorgenomen verwijdering. De voorgenomen verwijdering houdt geen stand, omdat onvoldoende onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling is gedaan en omdat de ernst van het gedrag van de leerling en zijn vader niet is aangetoond

De leerling volgt VMBO Basis met leerwegondersteuning. Nadat hij overgaat naar VMBO Kader doen zich incidenten voor tussen de school en de leerling en tussen school en de vader van de leerling. De school besluit tot verwijdering. Het verzoek is gegrond. In...