Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 107928: Klacht over onveilige schoolomgeving. Wanneer een situatie tussen ouders en school uit de hand loopt, wordt van de directeur adequaat handelen verwacht.

De interim-directeur stuurt een leerling de klas uit. De ouders klagen erover dat er door diens handelen een onveilige schoolomgeving is ontstaan voor hun zoon. En dat de interim-directeur onvoldoende heeft gedaan om de ontstane situatie op te heffen. Daarnaast klagen...