Geschillencommissie passend onderwijs, 29 januari 2018, 107983: Geschil over verwijdering. School mag leerling groep 8 verwijzen naar speciaal onderwijs omdat zijn gedrag ernstig verslechtert en ouders geen toestemming geven voor noodzakelijk onderzoek

Het gedrag van een leerling wordt in twee jaar tijd steeds problematischer. Hij is onvoorspelbaar en agressief. Na twee ernstige incidenten gaat de school over tot verwijdering. Zij verwijst de leerling naar speciaal onderwijs. Ouders vinden dat type onderwijs niet...