Rechtbank Den-Haag, ECLI:NL:RBDHA:2020:4429: Prejudicieel verzoek recht op compensatie als zwangerschaps- en bevallingsverlof samenvalt met de meivakantie

De kernvraag die partijen verdeeld houdt is of werkgever met een beroep op lid 7 van artikel 15.1 CAO-VO 2016-2017 en artikel 14.1 CAO-VO 2018-2019 het zwangerschapsverlof van werkneemster niet hoeft te compenseren voorzover dat zwangerschapsverlof samenvalt met de...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 108927: Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen

Een leerling zit in 1 vmbo-tl. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 2 vmbo-tl, maar af te laten stromen naar 2 vmbo-k. De vader van de leerling dient hierover een klacht in. Hij vindt dat de school bij het besluit...