Helpdesk: toelichting op modernisering Ziektewet

Juridisch adviseur Céline Adriaansen van de Helpdesk van VOS/ABB heeft een toelichting geschreven op de modernisering van de Ziektewet.

Als u lid bent van VOS/ABB, kunt u de toelichting downloaden.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Overeenkomst vrijwillige ouderbijdrage niet meer verplicht

Sinds 1 juli 2012 is de wijziging van kracht van de ‘Wet op het onderwijstoezicht en enige andere wetten in verband met de invoering van geïntegreerd toezicht en de gewijzigde rol van de Inspectie van het onderwijs bij het toezichtproces’. Een onderdeel van deze wetswijziging heeft betrekking op de vrijwillige ouderbijdrage.

U kunt de toelichting downloaden uit de rechterkolom.

Scholen verplicht om registratie van uitzendorganisaties te controleren

Op 1 juli 2012 is de ‘Wet registratieplicht intermediairs die arbeidskrachten ter beschikking stellen’ in werking getreden. Aanleiding van deze wet is om fraude en illegaliteit binnen de uitzendbranche tegen te gaan. Deze wet is ook van belang voor schoolbesturen die werknemers inlenen via uitzendbureaus of payrollorganisaties.

Uit de rechtekolom kunt u het hele artikel downloaden.