Geschillencommissie passend onderwijs, 2021002047: Geschil over toelating. Verzoek niet-ontvankelijk. Geen belang bij de inhoudelijke behandeling van het geschil.

Een leerling wordt aangemeld en ingeschreven op de school, maar niet fysiek toegelaten. Aanvankelijk meldt de school de leerling te verwijderen en uit te schrijven, omdat zij meent niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voorzien. Vervolgens maken...

Landelijke bezwaaradviescommissie toelaatbaarheidsverklaringen, 2021001321: Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs (tlv-sbo). De tlv kan in stand blijven omdat het sbo passend voor de leerling is

De leerling zit in groep 6 van een reguliere basisschool en krijgt sinds de start op school extra ondersteuning. Ondanks de extra ondersteuning komt de leerling nauwelijks tot leren en ontwikkeling. Het samenwerkingsverband kent daarom een tlv-sbo toe. Het...