Het nieuwsbericht dat in 2018 het vaakst werd gelezen op de website van VOS/ABB, ging over het faillissement van de KPC Groep. Dat blijkt uit een analyse die onze webmaster heeft uitgevoerd.

Het op 23 maart verschenen bericht Onderwijsadviesbureau KPC Groep failliet werd vorig jaar 2010 keer gelezen. Op de tweede plaats staat het bericht Subsidie voor onderwijs aan hoogbegaafden, dat 1878 keer werd gelezen. Het bericht Leraren voortgezet onderwijs krijgen er 4,5% bij completeert met 1663 lezers de top 3 van 2018.

Pagina’s die onder het tabblad Downloads vallen, zoals de Toolbox, werden ook vaak geraadpleegd. Dat geldt eveneens voor de ScholingsacademieOnderwijsjuristen en (via de wekelijkse e-mailnieuwsbrieven) de online vacatures.

Er verschenen in het afgelopen jaar 854 berichten met onderwijsnieuws op de VOS/ABB-website. Dat is iets minder dan in 2017, toen er 863 nieuwsberichten verschenen. Het totale aantal paginabezoeken kwam uit op 426.753. Ook dat is wat minder dan in 2017, toen er 446.723 paginabezoeken waren.

Geen klappers

De daling heeft te maken met het feit dat er in 2018 geen nieuwsberichten waren die er qua bezoekersaantallen met kop en schouders bovenuit staken. In 2017 was dat wel het geval met het bericht OCW: stakende leraren doorbetalen dat 16.175 keer werd gelezen. Een ander bericht dat in 2017 opmerkelijk veel bezoekers trok, was Eindtoets 2017 tussen Pasen en Koningsspelen. Dat bericht werd 12.390 keer gelezen.

Maart was in 2018 de maand met de meeste bezoekers. Augustus was, zoals gebruikelijk, het rustigst. Dat komt doordat het dan zomervakantie is.

Informatie: Martin van den Bogaerdt, 06-13190311, mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Deel dit bericht: