Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over melding bij Veilig Thuis kennelijk niet-ontvankelijk vanwege verjaring. Klacht over informatieverstrekking aan Raad voor de Kinderbescherming ongegrond. De school heeft geen onjuiste informatie verstrekt aan de Raad.

Een vader klaagt er onder andere over dat de school in 2017 een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis. Daarnaast klaagt hij over de inhoud van de informatie die de school in oktober 2019 heeft verstrekt aan de Raad voor de Kinderbescherming in het kader van een...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over onder meer pesten, het leerlingdossier en het handelen van de school rondom informatievoorziening aan beide (gescheiden) ouders. De vader heeft de klacht onvoldoende onderbouwd.

Een vader zit in een echtscheidingsprocedure. Hij klaagt erover dat de school zich partijdig opstelt, omdat de school meewerkt aan het van school halen van zijn zoon overeenkomstig de wens van de ex-echtgenote van klager. Verder klaagt de vader erover dat zijn zoon op...

Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109174: Klacht over weigering kopie van leerlingdossier ongegrond. De moeder heeft geen ouderlijk gezag en daardoor geen recht op inzage in het leerlingdossier

Een moeder vraagt de (voormalige) basisschool van haar dochter om een kopie van het leerlingdossier van haar dochter. De basisschool weigert dit omdat de moeder geen ouderlijk gezag heeft. Ook geeft de school aan dat zij geen andere informatie over de ontwikkeling van...

Landelijke klachtencommissie onderwijs, 108862: Klacht over een school- en pleinverbod, een melding bij Veilig Thuis en een verwijderingsbesluit. Voordat een school deze maatregelen oplegt en overgaat tot een melding bij Veilig Thuis moet een ouder in de gelegenheid worden gesteld om te worden gehoord

De moeder van een leerling in groep 3 is boos geworden, omdat de leerkracht haar zoon wc-papier uit de wc-pot heeft laten halen. Zij heeft de leerkracht daarop aangesproken en ze heeft de directeur gesproken. De directeur heeft de moeder een school- en pleinverbod...