Landelijke klachtencommissie onderwijs,109371: Klacht over informatieverstrekking deels gegrond. De school informeerde de gezinsvoogd ten onrechte over de lopende klachtprocedure.

Een moeder klaagt erover dat de school zich niet neutraal opstelt. De kinderen zijn onder toezicht gesteld en in dat kader heeft de school contact met de gezinsvoogd. De moeder klaagt erover dat de school heeft meegewerkt aan het plan van de gezinsvoogd dat de vader...

Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109484: Klacht over niet bevorderen ongegrond. Het is niet aannemelijk dat het melden van misstanden door ouders en hun zoon heeft geleid tot het besluit om de zoon niet te bevorderen.

Een leerling zit in 4 vwo. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 5 vwo. Ouders dienen daarover een klacht in. Zij stellen dat het melden van diverse misstanden heeft geleid tot het besluit. Ook vinden zij dat de school...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109181: Klacht over het niet meer verstrekken van informatie aan een gescheiden ouder zonder ouderlijk gezag ongegrond. Het belang van de leerling verzet zich tegen het verstrekken van informatie

De rechtbank bepaalt dat de moeder het ouderlijk gezag over het kind zal uitoefenen. De school bericht de vader dat hem geen informatie meer zal worden geven over zijn dochter, omdat haar belang zich verzet tegen informatieverstrekking. De vader dient daarover een...

Geschillencommissie Passend Onderwijs, 109396: Geschil over ontwikkelingsperspectief (opp). Verzoek ongegrond. Dyslexieonderzoek en -begeleiding is voor de doelgroep van de school niet zinvol en de uitstroombestemming is onderbouwd

Een leerling zit op een school voor speciaal onderwijs cluster 3, voor zeer moeilijk lerende kinderen. Vader wil dat zijn dochter meer individuele begeleiding op de school ontvangt en dat de mogelijkheid van dyslexie wordt onderzocht. Aandacht hiervoor ontbreekt in...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109172: Klacht over tonen van een filmpje over oproepen van geesten. Wanneer ouders aangeven dat een leerling last heeft van het getoonde beeldmateriaal, wordt van de school verwacht in gesprek te gaan met de leerling.

Een leerkracht heeft aan leerlingen van groep 8 een filmpje laten zien over geesten oproepen. De ouders van een leerling hebben gemeld op de school dat hun dochter bang is geworden van het filmpje. De ouders van de leerling klagen erover dat een filmpje over geesten...