Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 1109271: Klacht over weigering gebruik telraam bij toets ongegrond. Het gebruik van een telraam kan afbreuk doen aan het toetsen van de vaardigheden van de leerling.

Een moeder klaagt erover dat haar zoon bij het maken van een Cito-toets rekenen geen telraam mag gebruiken, terwijl hij deze wel tijdens de rekenlessen mag gebruiken. De school geeft als reden dat de Cito-toets het vaardigheidsniveau van de leerling toetst. De...

Geschillencommissie Passend Onderwijs, 09337: Geschil over verwijdering, ontwikkelingsperspectief (opp) en toelating leerling. Verzoek over de verwijdering niet-ontvankelijk. Voor het overige is het verzoek gegrond

Voor een leerling met een extra ondersteuningsbehoefte op het vmbo-t is een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) aangevraagd, omdat de school meent dat het voortgezet speciaal onderwijs (vso) meer passend is. De leerling meldt zich bij een andere locatie voor vmbo-kader...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 09117: Klacht over begeleiding van leerling ongegrond. School heeft niet onzorgvuldig gehandeld bij vormgeven ondersteuning en heeft onderwijs geboden toen leerling thuiszat

Een leerling kampte al langere tijd met psychologische klachten. De leerling was daarom vaak niet in staat om naar school komen. School heeft vanwege toenemend verzuim aanvankelijk thuisonderwijs geboden. Na advies van het samenwerkingsverband is de leerling in...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109387: Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school hoefde geen extra herkansing te geven, waardoor de leerling dan een extra mogelijkheid zou krijgen om een onderdeel van zijn schoolexamen te verbeteren

Een leerling zit in 4 havo. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 5 havo. De school laat de leerling doubleren in 4 havo. De moeder van de leerling dient hierover een klacht in. Zij vindt dat de school bij het besluit...