Geschillencommissie passend onderwijs – Geschil over verwijdering leerling. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat hij twee keer is blijven zitten.

Een leerling blijft zitten in de tweede klas van een gymnasium. In de derde klas blijft hij opnieuw zitten. De school verwijdert de leerling op grond van haar doubleerbeleid. Dit beleid houdt in dat de school een leerling, die voor de tweede keer blijft zitten in...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT): Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring so is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling

Een sbo-leerling in het zesde leerjaar kan als gevolg van zijn gedrag en cognitieve ontwikkeling op school niet meer meekomen. De sbo-school wacht niet meer op een psychiatrisch behandeltraject en vraagt alvast een toelaatbaarheidsverklaring so aan. De ouders maken...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen

Meerdere keren komt het bij de basisschool tot een (fysieke) confrontatie tussen twee moeders. De school verwijdert daarop zowel de kinderen van verzoekster als het kind van de andere moeder. De school kan door het voortduren van de dreigende situatie de veiligheid op...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over weigering toelating. Een reguliere school moet onderzoeken of zij de leerling de nodige extra ondersteuning kan bieden.

Een kind zit op een medisch kinderdagverblijf. Vanuit dit mkd wordt in overleg met de ouders aan een commissie van toelaatbaarheid van het schoolbestuur gevraagd te adviseren over de toelaatbaarheid van de leerling tot het sbo. Kort daarna bezoeken de ouders een...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over verwijdering leerling met astma. Verzoek gegrond: de doeltreffende maatregelen die de school moest nemen, zijn geen onevenredige belasting

De school geeft een leerling met astma niet langer onderwijs in het schoolgebouw omdat de zorg die nodig is voor deze leerling niet langer gevraagd kan worden van het schoolteam. De leerling is vanwege zijn jonge leeftijd nog niet zelfredzaam in het signaleren van...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over verwijdering leerling. Het verzoek is gegrond omdat de school onvoldoende regie heeft genomen in een onderzoek naar de ondersteuningsbehoefte van de leerling

Een leerling van een basisschool vertoont al jaren gedragsproblemen. Het samenwerkingsverband heeft een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs afgegeven. Ouders hebben hun zoon aangemeld voor diagnostisch onderzoek. Nadat de school een definitieve...