Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring voortgezet speciaal onderwijs is geen medische- of psychische diagnose vereist.

Het samenwerkingsverband geeft een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) af voor een leerling. De moeder is het hier niet mee eens omdat zij de gedragsproblemen van haar zoon niet ernstig vindt. Volgens de moeder kan de reguliere school haar zoon nog begeleiden. Ook vindt...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Vanwege een onzorgvuldige voorbereiding, waaronder het ontbreken van twee deskundigenverklaringen, kan het besluit niet in stand blijven.

Een leerling volgt speciaal basisonderwijs (sbo). Het samenwerkingsverband kent voor hem een toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so) toe. Ouders kunnen zich niet vinden in dat besluit.De brief waarin het samenwerkingsverband over de afgifte van de tlv...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring – Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal basisonderwijs. Als het samenwerkingsverband het besluit voorziet van een draagkrachtige motivering kan het, gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling, in stand blijven.

De leerling heeft veel begeleiding nodig. Hij is beweeglijk, heeft een korte spanningsboog en moeite met regels. Voor veel taken heeft hij 1 op 1 begeleiding nodig. Dit beeld bestond ook al op zijn vorige school. De school kan de benodigde begeleiding niet bieden en...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring – Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs ongegrond. Gelet op de ondersteuningsbehoefte van de leerling kan het besluit gehandhaafd blijven, ook al zit de leerling inmiddels op een andere reguliere basisschool.

Vanaf de start op school zijn er zorgen over de leerling. Deze leken in eerste instantie te maken te hebben met spraak- en taalproblemen. Later kwamen daar forse gedragsproblemen bij. De inzet vanuit de basisondersteuning leek positief te werken. Sinds de aanvang van...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring – Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs. Het samenwerkingsverband moet bij de heroverweging van het besluit het recent uitgevoerd onderzoek betrekken.

Sinds de start op de basisschool ontvangt de inmiddels 8-jarige leerling extra ondersteuning, waaronder een-op-een begeleiding. De school vraagt voor de leerling een toelaatbaarheidsverklaring (tlv) bij het samenwerkingsverband aan. Het samenwerkingsverband kent een...

Geschillencommissie passend onderwijs – Geschil over de verwijdering van een leerling vanwege gedragsproblemen. Voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte is geen medische of psychische diagnose vereist.

De school verwijdert een leerling vanwege gedragsproblemen. De school vindt dat zij niet langer in zijn ondersteuningsbehoefte kan voorzien. Volgens de ouders is eerst nader onderzoek nodig naar hun zoon. Pas daarna mag de school hun zoon eventueel verwijderen.De...