Geschil over verwijdering leerling; het verzoek is niet-ontvankelijk omdat verzoekers geen inschrijving beogen.

De leerling is verwijderd van de school wegens grensoverschrijdend gedrag. De leerling is verhuisd naar Groot-Brittannië. De voorzitter van de commissie stelt vast dat er geen belang is bij een uitspraak van de commissie. Ouders beogen namelijk geen terugkeer van hun...

Geschil over verwijdering leerling. De verwijdering is redelijk, omdat de school niet langer passend onderwijs kan bieden en een passende school beschikbaar is.

Een basisschool kan vanwege de leerproblematiek een leerling geen passend onderwijs meer bieden en wil hem verwijderen. De ouders vinden dat de school zich baseert op oud onderzoek en hun zoon met de juiste begeleiding op de school kan blijven. De commissie komt tot...