Adviesrecht bestuur en toezicht samenwerkingsverband

De ondersteuningsplanraad kan vooraf adviseren over de vaststelling van de competentieprofielen van de toezichthouders en het toezichthoudend orgaan alsmede van de leden van het bestuur van het samenwerkingsverband voor passend onderwijs.Dat staat in de tweede nota...

Dekker vereenvoudigt bekostiging EMB-leerlingen

Het speciaal onderwijs zal vanaf komend voorjaar voor zorg en onderwijs voor leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) niet meer afhankelijk zijn van allerlei geldstromen. Uiterlijk op 1 maart 2015 zal er een vereenvoudigde bekostiging zijn, belooft...

Katernen over toelating en verwijdering herdrukt

Voor de leden van VOS/ABB zijn de katernen over toelating en verwijdering van leerlingen in respectievelijk het primair en voortgezet onderwijs herzien. De bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen voor primair onderwijs en hun scholen hebben het po-katern toegestuurd...