Passend onderwijs niet bedoeld om sbo in stand te houden

‘Uitgangspunt is dat er voor elke leerling een passend aanbod is; het doel is niet om bepaalde voorzieningen in stand te houden.’ Daarmee reageert staatssecretaris Sander Dekker van OCW op Kamervragen van de SP over passend onderwijs en het speciaal...

Uitleg over btw-vrijstelling passend onderwijs

Het ministerie van OCW geeft puntsgewijs antwoord op vragen over de btw-vrijstelling voor passend onderwijs.De btw-vrijstelling voor passend onderwijs geldt met ingang van 1 augustus jongstleden tot 1 augustus 2016 voor werkzaamheden die samenwerkingsverbanden en...

Ook swv’s blijven nog gevrijwaard van btw bij detachering

Tot 1 augustus 2016 blijft het onderwijs gevrijwaard van btw bij de detachering van personeel. De huidige regelgeving hiervoor verandert tot die tijd niet, zo heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW donderdag gezegd tijdens een algemeen overleg met de Tweede...