Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) signaleert een sterke toename van het aantal antisemitische incidenten.

Werden er in 2013 nog 100 van dergelijke incidenten geregistreerd, in 2014 waren dat er 171.

Het CIDI acht het zeer zorgwekkend dat juist op scholen ‘waar burgerschap, democratie en respect dienen te worden onderwezen’ veel incidenten werden gemeld. Ook benadrukt het CIDI dat scholen klachten van ouders over antisemitisme serieus moeten nemen en daders moeten aanpakken.

Lees meer…