In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bekostigingssystematiek passend onderwijs, Bestuur en management, Financiën, Nieuws, Passend onderwijs, Politiek, Tweede kamer

Het kabinet trekt geen extra geld uit voor passend onderwijs. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in een brief aan de Tweede Kamer.

Tijdens de algemene politieke beschouwingen in de Tweede Kamer dienden Diederik Samsom van de PvdA en Alexander Pechtold van D66 een motie in, waarin ze het kabinet vroegen om extra geld voor passend onderwijs. Hun motie had specifiek betrekking op het primair onderwijs. Ze vroegen om 100 miljoen euro extra.

In hun motie wezen Samsom en Pechtold op het feit dat er ondanks de invoering van passend onderwijs nog steeds duizenden kinderen zonder onderwijs thuiszitten.

Betere samenwerking
Dekker schrijft in zijn brief dat niet extra geld, maar betere samenwerking en verbetering van de uitvoering van passend onderwijs de oplossing zijn.

‘Het kost tijd voordat passend onderwijs overal volledig vorm heeft gekregen. De voorheen beschikbare middelen voor extra ondersteuning zijn bovendien nog steeds beschikbaar. Daarmee is er voldoende financiële ruimte voor scholen en samenwerkingsverbanden om passend onderwijs te realiseren’, aldus Dekker.

In zijn brief gaat Dekker ook in op recente onderzoeken naar passend onderwijs, waaruit naar voren kwam dat er in de praktijk nog knelpunten zijn.

Delen