Scholen moeten met maatwerkoplossingen regelen dat ook chronisch zieke leerlingen naar school kunnen. De huidige wetten bieden daar mogelijkheden voor.

Dit antwoordt staatssecretaris Sander Dekker op vragen van het Tweede Kamerlid Tjitske Siderius (SP) over passend onderwijs voor chronisch zieke leerlingen. Siderius vroeg waarom de staatssecretaris geen aandacht heeft besteed aan deze ‘vergeten groep’ bij de invoering van passend onderwijs.

Ontheffing

Dekker wijst erop dat er voor deze leerlingen wel degelijk een passend aanbod is te organiseren. De Leerplichtwet biedt de mogelijkheid van ontheffing van geregeld schoolbezoek wegens ziekte. Het Examenbesluit biedt de mogelijkheid om gespreid examen te doen. Dit soort regelingen moeten worden afgestemd met de leerplichtambtenaar en de Inspectie van het Onderwijs. ‘Daarnaast geldt dat een school zorgplicht heeft voor alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, dus ook voor chronisch zieke leerlingen’, aldus Dekker.

Hij kan niet aangeven hoeveel chronische zieke leerlingen er zijn in Nederland die geen fulltime onderwijsprogramma kunnen volgen, maar volgens Dekker is er geen sprake van een structureel probleem. Hij is dan ook niet van plan extra maatregelen te nemen, zo besluit hij zijn Kamerbrief.

Esdal College

Siderius had haar vragen gesteld na berichten in Dagblad Trouw, dat er voor chronisch zieke leerlingen niet zoveel is geregeld in het onderwijs. Door hun chronische gezondheidsklachten hebben zij vaak de energie niet om alle lessen te volgen. In hetzelfde artikel werd het openbare Esdal College in Emmen genoemd als een school die het wel lukte om een chronisch zieke leerling een passend aanbod te doen.

 

 

Deel dit bericht: