Het samenwerkingsverband vo bepaalt of een leerling toelaatbaar is tot het voortgezet speciaal onderwijs (vso). De aanvraag daarvoor wordt gedaan door de school van aanmelding. Deze school heeft immers de zorgplicht en is verantwoordelijk voor een passende plek voor de leerling.

Dat antwoordt staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van SP-Kamerlid Tjitske Siderius. Zij had geopperd de scholen voor primair speciaal onderwijs een ‘schooladvies’ te laten geven, zoals gebruikelijk in het regulier onderwijs, en de toelaatbaarheidsverklaring voor deze leerlingen te laten aanvragen.

Dekker ziet hier niets in. ‘Hoe de procedure voor het afgeven van een toelaatbaarheidsverklaring wordt ingericht, bepaalt het samenwerkingsverband. Dat kan op basis van een onderbouwd dossier zijn, maar ook een gesprek kan daarvan onderdeel uitmaken.’

Over het idee voor het schooladvies zegt hij: ‘Dit advies gaat over het niveau van de leerling, niet over de benodigde ondersteuning of over een eventuele plaatsing in het vso.’

Deel dit bericht: