Miljoenen corona-zelftesten onderweg – PO/VO

Vanaf vandaag worden de scholen voorzien van corona-zelftesten. Hiermee kunnen eventuele coronabesmettingen snel worden ontdekt en uitbraken voorkomen. Binnen twee weken zullen alle scholen in het primair en voortgezet onderwijs een voorraad van deze sneltesten in...

Verruiming bijzondere bekostiging asielzoekersleerlingen – PO

Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd die de voorwaarden verruimt voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekersleerlingen en overige vreemdelingen. Deze regeling voor het primair onderwijs hoort bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)....

Opnieuw subsidie voor corona-ondersteuning voorschool – PO

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw coronasubsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters. Er zit 10,7 miljoen euro in de pot. De aanvraagperiode loopt tot en met 15 mei. Deze subsidie is onderdeel van het Nationaal...