Verruiming bijzondere bekostiging asielzoekersleerlingen – PO

Binnenkort wordt de regeling gepubliceerd die de voorwaarden verruimt voor bijzondere bekostiging voor onderwijs aan asielzoekersleerlingen en overige vreemdelingen. Deze regeling voor het primair onderwijs hoort bij het Nationaal Programma Onderwijs (NPO)....

Opnieuw subsidie voor corona-ondersteuning voorschool – PO

Aanbieders van voorschoolse educatie kunnen opnieuw coronasubsidie aanvragen voor inhaal- en ondersteuningsprogramma’s voor peuters. Er zit 10,7 miljoen euro in de pot. De aanvraagperiode loopt tot en met 15 mei. Deze subsidie is onderdeel van het Nationaal...

Coronacrisis laat zien hoe belangrijk burgerschap is – PO/VO

De coronacrisis maakt duidelijk dat omgaan met verschil, verbinding en solidariteit onmisbare ingrediënten zijn voor een leefbare samenleving. De Inspectie van het Onderwijs verbindt dit in De Staat van het Onderwijs 2021 aan het belang van goed burgerschapsonderwijs....