Evaluatie commissies van beroep – PO/VO

De Erasmus Universiteit Rotterdam gaat in opdracht van het Expertisecentrum Onderwijsgeschillen de werking van de commissies van beroep in het onderwijs evalueren. De commissies van beroep doen een bindende uitspraak bij geschillen tussen werkgevers en werknemers in...

Klacht over IKC? Verschillende regelingen en commissies – PO

Stichting Onderwijsgeschillen legt op een themapagina over integrale kindcentra (IKC’s) uit waar ouders met  eventuele klachten terechtkunnen. IKC’s zijn er in vele organisatievormen. In de meest vergaande vorm zijn onderwijs en opvang geïntegreerd....