Zomernummer magazine Naar School!

Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! gaat onder andere over de beweging Naar inclusiever onderwijs. Andere onderwerpen: de meerwaarde van academische leraren in het primair onderwijs en maatwerk in het voortgezet onderwijs.

Alle kinderen in hun eigen buurt samen naar een reguliere school, dus ook leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Dat is het doel van de beweging Naar inclusiever onderwijs. Professor Dolf van Veen, hoofd van het Nederlands Centrum Onderwijs & Jeugdzorg, vertelt erover.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB ondersteunt het initiatief, maar heeft ook vragen. ‘Het is een mooi streven, maar het lukt alleen als reguliere scholen voldoende faciliteiten krijgen. Het moet realistisch en veilig zijn, en het beste voor alle leerlingen.’

Wat scholen volgens hem nodig hebben, zijn meer handen in de klas, kleinere groepen en de juiste aanpassingen aan schoolgebouwen. ‘Zolang die dingen niet geregeld zijn, zal er weinig beweging komen’, zegt Teegelbeckers in het VOS/ABB-magazine.

‘In onderwijs word je betaald voor je aanwezigheid’

Tien jaar geleden was de Universiteit van Utrecht de eerste met een academische lerarenopleiding primair onderwijs (ALPO). De meerwaarde van academische leraren bestaat uit een kritische en onderzoekende houding, een frisse blik, extra kennis en de capaciteit om veranderingen in gang te brengen.

Ed Booms, assessor bij de ALPO in Utrecht en directeur van openbare basisschool De Veldrakker in Nieuwegein, ziet dat scholen de meerwaarde van academische leraren niet altijd waarderen. ‘Het vervelende van onderwijs is dat je wordt betaald voor je aanwezigheid en niet voor je kwaliteiten. Natuurlijk moet je eerst wat laten zien, maar als je dat eenmaal hebt gedaan en de school er wat aan heeft, dan moet dat wél worden beloond. Dat vinden mensen soms oneerlijk en dat is gek. Messi verdient ook meer dan andere voetballers.’

Maatwerk levert veel op!

De pilot Recht op Maatwerk heeft veel opgeleverd, onder andere op het Het Stedelijk in Zutphen. Daar zien ze dat de leerlingen meer gemotiveerd zijn om een of meer vakken op een hoger niveau af te ronden. Ook is de school – ondanks regionale krimp – weer behoorlijk aan het groeien.

Bij de aanvraag moet de leerling altijd duidelijk aangeven wat het doel is. Dat kan
van alles zijn. Nogal wat havisten van Het Stedelijk in Zutphen kiezen ervoor om een of meer vakken op een hoger niveau af te ronden. Bijvoorbeeld omdat dat nuttig is voor een vervolgopleiding of omdat ze meer uitdaging willen.

Andere onderwerpen

Het zomernummer van Naar School! heeft aandacht voor nog veel meer interessante onderwerpen:

 • Goed onderwijs voor álle kinderen! Column van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB.
 • Volgorde schooladvies<>eindtoets Verschillende onderwijsprofessionals laten hun licht schijnen over deze volgorde in relatie tot kansengelijkheid.
 • Antisemitisme aanpakken. Hoe doe je dat? Tips van het CIDI.
 • Burgerschapsonderwijs. Over de ideeën van het ontwikkelteam Burgerschap van curriculum.nu.
 • Maatwerk op school levert veel op. Leerlingen van Het Stedelijk Zutphen zijn gemotiveerder.
 • Strijd tegen plastic soep. Openbare basisschool Het Landje in Rotterdam is milieubewust en creatief.
 • Grip op schoolgebouwen. Amersfoortse schoolbesturen zijn helemaal zelf verantwoordelijk voor hun gebouwen.
 • School en gescheiden ouders. Onderwijsjurist Cécile van der Goot-Koenig van VOS/ABB geeft uitleg over de omgangsregeling.

Ook kunt u in hetb zomernummer lezen welke voordelen er verbonden zijn aan het lidmaatschap van VOS/ABB. Zo kunt u goedkoper personeelsadvertenties plaatsen, energie besparen en de inspirerende leergang Schoolprofilering 3.0 volgen.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het blad als pdf.

Magazine Naar School! over zij-instromers

Het februarinummer van Naar School! gaat onder andere over de inzet van zij-instromers om het lerarentekort te verminderen. Het magazine van VOS/ABB belicht een succesvol zij-instroomproject van STIP Hilversum voor openbaar basisonderwijs.

Bestuurder Geert Looyschelder vertelt in het blad dat STIP Hilversum ervoor kiest stevig te investeren in een zorgvuldig zij-instroomtraject. ‘Het eerste halfjaar zijn zij-instromers bij ons boventallig. Dat kost geld, maar het vergroot de kans op succes.’

Een van de Hilversumse zij-instromers is Nicky Theunissen. Zij is enthousiast over de Hilversumse aanpak: ‘Hier hoef ik niet op de eerste dag van mijn studie ook al meteen een groep te draaien, maar mag ik een halfjaar meekijken en leren van collega’s. Toen ik één dag op een school had meegelopen wist ik al dat dit vak echt iets voor mij is.’

Omdenken in plaats van staken

Het lerarentekort komt ook aan bod in de column van directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB. Hij pleit ervoor om in het onderwijs om te denken in plaats van weer te gaan staken, zoals de Algemene Onderwijsbond (AOb) wil.

Hij pleit onder andere voor de structurele invoering van de vierdaagse schoolweek. ‘Zo krijgen leraren meer tijd voor voorbereiding, scholing en overleg. Natuurlijk zijn er allerlei vragen: wat betekent het voor werkende ouders als de school één dag in de week dichtgaat? En wat betekent dit voor de kwaliteit van het onderwijs? Maar die vragen mogen er niet toe leiden dat we de vierdaagse schoolweek bij voorbaat afschieten’, aldus Teegelbeckers.

Duurzaamheid

Het februarinummer van Naar School! heeft ook aandacht voor duurzaamheid. Het artikel Met subsidie van het aardgas af gaat over het project Aardgasvrije en frisse basisscholen. Openbare basisscholen De Linde in Oldenzaal en De Vuurvogel in Spijkenisse doen aan dit project mee.

Op de cover van het februarinummer staan de leerlingen Dean en Arham van De Vuurvogel. De twee vrienden uit groep 8 vertellen in de rubriek Wij gaan naar school! wat zij van hun school vinden.

School!Week 2019

In de School!Week van 18 tot en met 22 maart tonen de openbare scholen in heel Nederland dat ze karakter hebben. Naar School! laat zien wat er op het programma staan in deze speciale week, die VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs al sinds 2012 jaarlijks organiseren.

Andere onderwerpen

Het VOS/ABB-blad heeft aandacht voor nog veel meer lezenswaardige onderwerpen:

 • Toolbox Mensenrechten: scholen zijn blij met dit waardevolle lespakket van het College voor de Rechten van de Mens, waar VOS/ABB aan heeft meegewerkt.
 • Eindelijk ruimte voor krimpoplossingen: de fusietoets bestaat niet meer en dat is maar goed ook, vertelt Ronald Bloemers van VOS/ABB.
 • Alle kinderen de beste onderwijskansen: Rotterdam trekt de komende jaren honderden miljoenen euro’s voor uit voor kansengelijkheid.
 • Eus filmt op Schoonhovens College: presentator Özcan Akyol kwam naar deze openbare school voor een les over omgaan met fakenews.
 • Nieuwe meldcode, sneller hulp voor kinderen: een melding van kindermishandeling doen en tegelijkertijd zélf hulp bieden.
 • In dit gebouw is iedere les anders: reportage over het nieuwe gebouw van het
  Hyperion Lyceum in Amsterdam-Noord.
 • Veilig praten over seks: hoe kun je met pubers in het praktijkonderwijs praten
  over seks en het aangeven van eigen wensen en grenzen?
 • Excursietip: aan het Continium Discovery Center in Kerkrade is de titel Kidsproof Museum 2019 toegekend.
 • Ledenvoordeel: scholen en hun besturen die bij VOS/ABB zijn aangesloten, kunnen gebruikmaken van aantrekkelijke voordelen.
 • Hoe zit het nu precies?: antwoorden op vragen uit de dagelijkse onderwijspraktijk.
 • Nieuw in de boekenkast: een selectie uit recent verschenen boeken en andere
  publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!’. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het blad als pdf.

Oktobernummer magazine Naar School!

In het oktobernummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! staan onder andere artikelen over passend onderwijs, segregatie als gevolg van artikel 23 van de Grondwet en de griepprik in tijden van lerarentekorten.

Passend onderwijs komt aan bod in een artikel over de Nieuweschool in het Noord-Limburgse dorp Panningen. Deze openbare basisschool doet niet mee aan het diagnosticeren van leerlingen. Alle kinderen zijn gelijk en ze doen allemaal mee. Opmerkelijk: op deze openbare school zijn geen klachten over hoge werkdruk en het ziekteverzuim is er extreem laag.

Directeur Johan van den Beucken vertelt dat hij niet wil stickeren met ADHD, autisme, PDD-NOS of wat dan ook. ‘Wél krijgt elk kind de aanpak die bij hem of haar past, waardoor elk kind zich ontwikkelt. Onze leerkrachten werken daarvoor nauw samen met de IB’er. Ons onderwijs is sterk gedifferentieerd. En dat werkt. We zien goede resultaten en ik zie sommige kinderen hier echt opbloeien’, zo legt hij uit.

Ratjetoe aan scholen

Onder de kop ‘Ratjetoe aan scholen versterkt segregatie’ pleit historicus Carel Verhoef voor ‘een structurele verandering die een einde maakt aan de verzuiling en de desintegratie van ons onderwijssysteem’.

Segregatie bedreigt volgens Verhoef onze hele samenleving. De oorzaak ligt volgens hem in bij de vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet, die leidt tot ‘een ratjetoe aan scholen op godsdienstige grondslag’. De structurele verandering waarvoor hij pleit is een herziening van artikel 23, waarbij het huidige openbaar onderwijs en bijzonder onderwijs worden samengevoegd tot ‘de gemengde school voor alle gezindten’.

Recht op griep?

De vraag is niet of er weer een griepepidemie aankomt, maar wanneer. De ervaringen met de vorige griepepidemie, die maandenlang duurde, was dat zoveel leraren ziek werden dat er elke dag klassen naar huis moesten worden gestuurd. Vervangers waren niet meer te vinden. De gevolgen van het groeiende lerarentekort werden gevoeld.

Is dat te voorkomen? Ja, zegt viroloog Ab Osterhaus. Als alle leraren zich tegen de griep laten vaccineren, zullen er 70 tot 90 procent minder griepgevallen zijn. ‘Ik weet niet hoe groot het lerarentekort is, dat is mijn vak niet, maar ik schat in dat er dan geen klassen vanwege dat tekort naar huis hoeven’, aldus Osterhaus.

VOS/ABB 20 jaar!

Natuurlijk is er in ons blad aandacht voor het VOS/ABB-jubileumfeest. Er zal dan ter gelegenheid van het 20-jarige bestaan van de vereniging onder andere een lagerhuisdebat worden gehouden over gelijke kansen in het onderwijs.

Het jubileumfeest is op 14 november in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Natuurlijk bent ook u van harte welkom. Aanmelden kan via welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘VOS/ABB 20 jaar!’.

Andere onderwerpen

In het oktobernummer van magazine Naar School! staan nog meer interessante verhalen:

 • Wij gaan naar school! Isa Degeling (11) en Sam van de Bovenkamp (10) zitten in groep 8 van de Nieuweschool in Panningen.
 • Nooit leerlingen uitsluiten! Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB vindt dat het hele aanbod van de school voor álle leerlingen gratis moet zijn.
 • Elke woensdag vrij. Speciale basisschool De Wissel in Hoorn gaat over op een vierdaagse schoolweek. Voortaan zijn de leerlingen elke woensdag vrij.
 • Ouders aan de basis van Tienerschool. Na de start van zes tienerscholen vorig jaar, zijn er dit jaar opnieuw zes geopend. Een daarvan is de openbare Tienerschool in Sneek.
 • De school met de glijbaan. Bewegen is op openbare basisschool De Klinker in Oud-Beijerland heel belangrijk.
 • Diversiteit verbinden met burgerschap. In de scholen zou meer aandacht moeten zijn voor democratie als een way of living.
 • Veel geld besparen met het allerbeste totaalpakket. Dat kan met het Inkoop Centrum Onderwijs van VOS/ABB.
 • Nieuwe leerweg vervangt vmbo-gl en vmbo-tl. Voor een goede aansluiting op zowel mbo als havo.
 • Excursietip. De imposante Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland.
 • Hoe zit het nu precies? De Onderwijsjuristen van VOS/ABB en adviseurs van Ouders & Onderwijs beantwoorden vragen.
 • Nieuw in de boekenkast. Een selectie uit recent verschenen boeken en andere publicaties, die relevant zijn voor het onderwijs.
 • Juridisch advies. Op 1 januari 2020 wordt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht.

Magazine Naar School!

Het VOS/ABB-magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Blader digitaal door het oktobernummer van magazine Naar School! of download het blad als pdf.

Magazine Naar School! over onderwijs aan hoogbegaafden

Het zomernummer van magazine Naar School! gaat onder andere over onderwijs aan hoogbegaafde leerlingen. Andere onderwerpen die in het blad aan bod komen: minder werkdruk en beter onderwijs, boeddhistisch vormingsonderwijs en problemen met ouders voorkomen met goede communicatie.

‘Onderwijs aan begaafde leerlingen zit als het ware in ons DNA’, zegt rector Benedict Hamans van het openbare Stedelijk Gymnasium Schiedam. Hij vertelt wat zijn school doet om een gecertificeerde begaafdheidsprofielschool te zijn. Het zomernummer van het VOS/ABB-magazine belicht ook een openbare basisschool die specifieke aandacht heeft voor hoogbegaafde leerlingen: obs Anne Frank in Leiden. Deze school heeft daar al ruim acht jaar ervaring mee en trekt leerlingen uit Leiden en wijde omgeving.

Boeddhisme in het Westland

Godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs (g/hvo) kennen we in het openbaar onderwijs al jaren. Nieuw is boeddhistisch vormingsonderwijs. Het maakt deel uit van een pilot van de Stichting Openbaar Onderwijs Westland, die door VOS/ABB wordt begeleid. De pilot sluit naadloos aan op de diversiteit van het openbaar onderwijs, vertellen de directeuren van de basisscholen die deze vorm van vormingsonderwijs aanbieden.

In een artikel over het voorkomen van problemen met ouders, komt adviseur Siep van der Galiën van Leeuwendaal aan het woord. Hij verzorgde voor VOS/ABB de training ‘Problemen met ouders, wat nu?’. ‘Is er zo’n ouder die altijd wat heeft aan te merken? Spreek eens apart met hem of haar af en vraag wat je kunt verbeteren. Dat kan de contacten enorm verbeteren en dat maakt het werk weer leuker. Belangrijk voor de werkdruk, want wie plezier heeft in zijn werk, kan veel aan’, aldus Van der Galiën.

Werkdruk, of beter gezegd het verminderen daarvan, komt ook aan bod in een artikel over openbare basisschool Binnenstad in Maastricht. Deze school heeft de administratieve druk sterk verminderd. Alles wat belangrijk is om een leerling te volgen, past op een A3-vel, vertelt directeur Desirée Jorissen. ‘Je moet je als school bezighouden met wat goed is voor de leerling en niet hele romans schrijven. Wij staan nu heel dicht bij het kind. Daar zien we de revenuen van, het onderwijs is beter.’

Cao’s kunnen veel korter!

Het A3’tje waar alles op past, was voor directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB  inspiratie om in zijn column te pleiten voor minder omvangrijke cao’s. ‘Nu de papieren telefoonboeken niet meer bestaan, behoren de onderwijs-cao’s tot de dikste papierverslinders’, aldus Teegelbeckers. Het kan volgens hem veel korter. ‘De essentie moet zijn dat we met de grootst mogelijke flexibiliteit alles regelen tussen werkgever en werknemer met als hoger doel goed onderwijs voor alle kinderen en een fijne, uitdagende en professionele werkomgeving.’

Andere onderwerpen in het zomernummer van magazine Naar School!:

 • Training ‘Identiteit en diversiteit openbaar onderwijs’: Als schoolleider wilt u invulling geven aan het specifieke karakter van het openbaar onderwijs? Volg dan in het najaar deze training van VOS/ABB!
 • Rookvrije schoolpleinen: Hoe zorgt u ervoor dat het schoolplein rookvrij blijft en wat doet u als leerlingen vijftig meter verderop alsnog een sigaret opsteken?
 • Gebouwd op de groei: Reportage over het nieuwe gebouw van het Cburg College op het Zeeburgereiland in Amsterdam.
 • Chinees, de taal van de toekomst: Wat maakt dit vak onder leerlingen zo populair en hoe vertaalt zich dat in aantallen examenleerlingen?
 • Kloof tussen school en nieuwkomers overbruggen: het project Ouders-Nieuwkomers-School (ONS!) betrekt nieuwkomersgezinnen bij school.

Blader online door het zomernummer of download de pdf.

Magazine Naar School!

Magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3000 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Magazine Naar School! toont trots openbaar onderwijs

Het aprilnummer van magazine Naar School! gaat onder andere over de School!Week, de jaarlijkse campagne van het openbaar onderwijs. Andere onderwerpen die aan bod komen: de lumpsumfinanciering, de toeloop van kinderen van kennismigranten en intern toezicht van samenwerkingsverbanden.

De jaarlijkse School!Week was ook dit keer een groot succes. Openbare scholen in het hele land lieten in maart vol trots zien waar ze voor staan, namelijk goed onderwijs voor álle kinderen. VOS/ABB de de Vereniging Openbaar Onderwijs organiseerden de slotactiviteit: Expeditie Droomschool! in het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht. Het magazine geeft een mooie indruk van deze inspirerende dag. U kunt ook de aftermovie van Expeditie Droomschool! bekijken!

In de School!Week was in Groningen een grote personeelsdag onder het motto ‘Openbaar onderwijs heeft karakter!’. Mensen van verschillende openbare basisscholen in die provincie vertellen wat openbaar onderwijs voor hen betekent. ‘Het maakt bij ons niet uit wie of wat je bent. Je moet creatief zijn en nooit denken ‘je hoort niet bij ons”, zegt Gea Schrikkema van openbare basisschool De Vuurvlinder in Appingedam. U kunt ook de aftermovie van Openbaar onderwijs met karakter bekijken.

Lumpsum op de schop? Niet doen!

De lumpsumfinanciering is onderwerp van soms felle discussie. Het lijkt weleens alsof deze bekostigingssystematiek de oorzaak is van alle problemen die in het onderwijs worden ervaren. Maar schoolbestuurders en controllers zijn er juist positief over.

In het nieuwe nummer van Naar School! vertellen bestuurders en controllers waarom het onterecht is dat vakbonden en diverse politieke partijen een negatief beeld schetsen over de lumpsumfinanciering.

Toeloop van kennismigranten

Directeur-bestuurder Frans Cornet van de Stichting Amstelwijs voor openbaar primair onderwijs in Amstelveen vraagt aandacht voor een nieuw probleem: de toeloop van kinderen van kennismigranten. Deze groep valt overal buiten, vertelt hij, terwijl ook deze kinderen niet gewoon in het reguliere onderwijs kunnen beginnen.

Hij dringt niet alleen aan op financiële steun van de overheid, maar vooral ook op aanpassing van de wetgeving. ‘Ik pleit voor toestemming van de Inspectie om (…) de helft van de lessen in het Engels te mogen geven. Het zou ook mooi zijn als de eindtoets basisonderwijs in het Engels beschikbaar komt. Dan kunnen we deze kinderen het onderwijs bieden dat ze nodig hebben’, aldus Cornet.

Intern toezicht samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden voor passend onderwijs moeten onafhankelijk intern toezicht krijgen, eist de Tweede Kamer. De praktijk laat zien dat het een hele klus is vertelt directeur Luuk van Aalst van samenwerkingsverband IJssel | Berkel.

‘De inkt van de oprichtingsaktes is nog maar net droog of we moeten het alweer anders inrichten, en dat kost veel tijd en energie’, zegt Van Aalst. Toch vindt hij het noodzakelijk om er werk van te maken. ‘Het gaat immers om de verantwoording van publieke middelen. We moeten daarom aan de slag om een daadwerkelijke scheiding van bestuur en toezicht te regelen.’

Andere onderwerpen

 • Ouderbijdrage wel of niet betaald, elke leerling telt! Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB wil weten hoe u hierover denkt.
 • ‘Prachtig vak en juist nu van belang’ Over godsdienstig en humanistisch vormingsonderwijs in de openbare basisscholen.
 • Allemaal een eigen plek, maar toch samen Reportage over het gebouw van Kindcentrum Borgele in Deventer.
 • Proefdraaien op praktijkschool Leerlingen in de groepen 7 en 8 van het speciaal
  basisonderwijs draaien dit schooljaar in Assen proef op de praktijkschool.

Ga naar de online versie van het aprilnummer van magazine Naar School!.

Magazine Naar School!

Magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Magazine Naar School! over de inclusieve school

Het februarinummer van het VOS/ABB-magazine Naar School! gaat onder andere over Het Anker in Wijk bij Duurstede. Deze brede school wil elke leerling passend onderwijs bieden: de inclusieve school.

De school heeft vier units, voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8. Elke unit bestaat uit een centraal leerplein, met daaromheen lokalen voor reguliere én sbo-groepen. Dankzij de verbrede toelating zitten in die sbo-groepen ook leerlingen met een cluster 4-indicatie. De meeste leerlingen werken het grootste deel van de tijd in hun eigen basisgroep, maar er vindt meer en meer uitwisseling plaats.

Algemene Verordening Gegevensbescherming AVG

In het nieuwe nummer van Naar School! is ook aandacht voor het VOS/ABB-ledenaanbod op het gebied van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, die per 25 mei de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Het aanbod is ontwikkeld in samenwerking met Wille Donker advocaten.

Iris Hoen van Wille Donker advocaten legt in het magazine uit dat de AVG een grote verandering met zich meebrengt. ‘Er worden nieuwe en zwaardere eisen gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens. Uitgangspunt is dat organisaties die persoonsgegevens verwerken, moeten kunnen aantonen dat ze de AVG naleven. Dat betekent dat scholen nu aan de bak moeten!’, aldus Hoen.

Goedemorgen! voor een goed gesprek

Een ander ledenaanbod van VOS/ABB dat in het magazine aan bod komt, is de website Goedemorgen!. Het openbare Gilde College in Hengelo werkt met dit aanbod en is er heel tevreden over. Op Goedemorgen! staan filmpjes, opdrachten en teksten, speciaal gemaakt om de brede actualiteit in de klas te bespreken. De onderwerpen passen bij burgerschap en sociaalemotionele ontwikkeling in het voortgezet onderwijs.

De meerwaarde van digitale leermiddelen, tablets of laptops in de klas, komt ook aan bod in een artikel over docent Robert Mol van het openbare Dalton Lyceum in Barendrecht. Deze docent Engels zet digitale technologie zo creatief in dat hij als e-coach workshops geeft om (aankomende) collega’s te inspireren. ‘De tablet
biedt ongekend veel mogelijkheden om effectiever én efficiënter les te geven.’

Op de cover van het februarinummer staat de brugklassers (en tweeling) Axel en Ninouk. Zij vertellen in het blad dat zij de lessen van Robert Mol erg leuk vinden. ‘Dan gebruiken we vaak de iPad, net als bij Frans en aardrijkskunde’, aldus Axel. Ninouk vertelt dat  ze thuis op de iPad spelletjes doen die Mol op zijn website zet.

Andere onderwerpen

In het blad staan ook weer de vaste rubrieken over ledenvoordeel bij VOS/ABB, excursies en boekentips en advies van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB alsmede de vraag-en-antwoordpagina’s van onze juristen en die van Ouder & Onderwijs.

Magazine Naar School!

Magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Magazine Naar School! later naar carnavalsvierders

Het februarinummer van ons magazine Naar School! verschijnt op dinsdag 13 februari, maar niet overal! Omdat dan in de regio Zuid het grootste deel van scholen vrij is in verband met carnaval en een ander deel van de scholen in die regio vrij heeft in de week van 19 tot en met 23 februari, komt ons blad daar pas op dinsdag 27 februari door de bus.

Het gaat om de scholen in de provincies Noord-Brabant en Limburg, de regio Nijmegen, Zeeuws-Vlaanderen en het eiland Tholen (waar de openbare scholen net als in het naburige Bergen op Zoom vrij zijn in de carnavalsweek).

De scholen op Schouwen-Duiveland, Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland en ook de scholen in het Noord-Brabantse Werkendam en omgeving krijgen het blad wel al op 13 februari door de bus. De scholen in deze gebieden liggen weliswaar in de regio Zuid, maar zijn niet vrij in de carnavalsweek.

Dat geldt ook voor de scholen in de regio’s Midden en Noord. Daar valt het februarinummer van magazine Naar School! dus op 13 februari op de mat. Op die dag zal ook de digitale versie van ons blad online komen.

Magazine Naar School! gaat over praktijkonderwijs

‘Koester de kracht van het praktijkonderwijs’ is de kop boven het hoofdartikel in het nieuwe nummer van het VOS/ABB-magazine Naar School!. Andere onderwerpen die in het blad aan bod komen, zijn de bovenschoolse netwerken van VOS/ABB, het nieuwe toezicht van de Inspectie van het Onderwijs en de overschrijdingsregeling.

Het artikel over het praktijkonderwijs is gebouwd om een manifest, waarin de Sectorraad Praktijkonderwijs onder andere oproept de toelatingscriteria voor deze richting te handhaven. De vrees bestaat dat met het loslaten van die criteria in het praktijkonderwijs meer leerlingen met gedragsproblemen uit het cluster 4 van het speciaal onderwijs komen.

‘Dat is een groep die volstrekt niet matcht met de leerlingen die we nu hebben. Dat is niet goed voor de cluster 4-leerlingen en niet goed voor onze leerlingen. We hebben dat  herhaaldelijk uitgelegd in gesprekken met ambtenaren van het ministerie van OCW, maar het leek er steeds op dat onze bezwaren daar niet werden begrepen’, zegt directeur Arian Koops van de openbare regionale school voor praktijkonderwijs GSG Het Segment in Gouda.

Nu er een nieuw kabinet is met Arie Slob als minister, hoopt hij dat ‘het eindelijk bij het ministerie en de politiek doordringt hoe belangrijk handhaving van de toelatingscriteria is’. Dat is volgens hem ‘echt noodzakelijk in het belang van onze leerlingen en daarmee van onze samenleving, omdat we immers met elkaar een grote verantwoordelijkheid hebben voor deze groep’, aldus Koops.

Bovenschoolse netwerken

Het magazine besteedt ook aandacht aan de regionale netwerken voor bovenschools management van VOS/ABB. Deze netwerken hebben volgens de deelnemers een grote meerwaarde. Directeur-bestuurder Susanne de Wit van Stichting De Baasis voor openbaar primair onderwijs in de Drentse gemeente Tynaarlo en de Groningse buurgemeente Haren waardeert het dat collega’s ‘elkaar tot steun kunnen zijn in het delen van soms moeilijke kanten van ons prachtige beroep’.

De meerwaarde van het lidmaatschap van VOS/ABB komt tevens aan bod op de pagina over de Scholingsacademie van de vereniging. Zo kunt u als lid van VOS/ABB in januari een cursus volgen over de regels voor toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen. Eveneens in januari wordt wederom de inmiddels bekende mediatraining gegeven, die speciaal is ontwikkeld voor mensen uit het onderwijs. In maart volgt een cursus over dossieropbouw en ontslag.

Nieuwe inspectietoezicht

Vertrouwen is het toverwoord in het nieuwe toezicht van de Inspectie van het Onderwijs. Voormalig directeur en huidig bestuurder Gérard Zeegers vertelt erover. Hij heeft het boek Veranderend toezicht geschreven. Zeegers ziet de inspecteur als ‘iemand die met een frisse blik naar je werk kijkt’. Dat kan volgens hem heel inspirerend zijn. Het nieuwe inspectietoezicht speelt daar volgens hem op in.

De overschrijdingsregeling wordt belicht in een artikel over een claim van 3,3 miljoen euro van de stichting Primenius voor bijzonder onderwijs bij de gemeente Stadskanaal, omdat die gemeente het openbaar onderwijs zou hebben bevoordeeld. Van die claim is inmiddels niets over, vertelt Lucas Böke van adviesbureau Lennox Consultants die de Stadskanaalse belangen behartigt.

Andere onderwerpen

In het magazine staan nog meer interessante artikelen:

 • De bekende cultuurhistoricus Herman Pleij ziet een belangrijke nieuwe taak voor de scholen nu de verzuiling wegvalt: het doorgeven van onze ethische waarden.
 • Trendwatcher Farid Tabarki voorziet een belangrijke taak voor het onderwijs in de ‘vloeibare samenleving’.
 • Scholen zijn enthousiast over de mogelijkheden om versneld of verrijkt vwo aan te bieden.
 • De openbare montessorischool MKC Mio Mondo in Amstelveen heeft een licht en transparant gebouw.
 • De Petje af Weekendschool biedt kinderen uit achterstandssituaties extra kansen.
 • De leergang Zelfbewust leiderschap gaat voor de zesde keer van start.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Magazine Naar School! over samenwerkingsschool

Het oktobernummer van magazine Naar School! van VOS/ABB gaat onder andere over de samenwerkingsschool. Andere onderwerpen die aan bod komen: de publicatie De staat van het openbaar onderwijs en diverse kortingen waarvan schoolbesturen en hun scholen gebruik kunnen maken als zij lid zijn van VOS/ABB.

Aanleiding voor het artikel over de samenwerkingsschool, is dat de Eerste Kamer vlak voor de zomervakantie de Wet samen sterker door vereenvoudiging samenwerkingsschool goedkeurde. Eind 2016 nam de Tweede Kamer deze wet aan.

Belangrijk is dat deze wettelijke regeling is dat in samenwerkingsscholen openbaar onderwijs op basis van samenwerking met het bijzonder onderwijs behouden blijft. De nieuwe wet kan worden beschouwd als een belangrijke stap naar een moderne interpretatie van de vrijheid van onderwijs volgens artikel 23 van de Grondwet.

De samenwerkingsschool komt ook aan bod in het artikel over De staat van het onderwijs, een gezamenlijke publicatie van VOS/ABB, de Vereniging Openbaar Onderwijs en het platform CBOO. Deze publicatie is gepubliceerd op het gelijknamige gezamenlijke symposium op 13 september in Amersfoort.

Ledenvoordeel, School!Week en actieve pluriformiteit

Twee pagina’s over voordelen die verbonden zijn aan het VOS/ABB-lidmaatschap, gaan in op de antipestmethodes Kwink en KiVa en de nieuwe lesmethode Goedemorgen!. Met deze methode kunnen leraren in het voortgezet onderwijs samen met hun leerlingen ontwikkelingen in de wereld volgen en duiden.

De School!Week die VOS/ABB in maart 2018 weer organiseert, komt ook aan bod in ons blad. Doet u weer mee aan deze actie van het openbaar onderwijs?

Beleidsmedewerker Eline Bakker van VOS/ABB vertelt in het artikel Voortrekkersrol voor openbaar onderwijs hoe het openbare basisscholen met goede levensbeschouwelijke vorming en burgerschapsonderwijs hun actief-pluriforme identiteit sterker kunnen uitdragen. Ze heeft daar voor haar masterthesis onderzoek naar gedaan.

Andere onderwerpen

Andere onderwerpen die in het oktobernummer van magazine Naar School! aan bod komen:

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Zomernummer Naar School! over VOS/ABB-korting op KiVa

Het zomernummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over het antipestprogramma KiVa. Leden van VOS/ABB krijgen korting op de STARTtraining van KiVa. Het blad gaat ook over het terugdringen van een hoog ziekteverzuim en over de aanpak van het ‘jongensprobleem’. Dat is een kwestie van pedagogiek!

De KiVa-methode is bewezen effectief tegen pesten. Openbare basisschool De Mei in Wormerveer werkt er al jaren mee en daar is iedereen blij mee. VOS/ABB heeft met KiVa afspraken gemaakt over 10 procent ledenkorting op de STARTtraining voor teams. Met deze korting kan elke school die bij VOS/ABB is aangesloten bijna 400 euro besparen.

Ziekteverzuim

In ons magazine gaat het ook over een recept tegen hoog ziekteverzuim. Het gaat hierbij om aandacht en bedrijfscultuur, vertellen bestuurder Geert Looyschelder en hoofd personeelszaken Sonja de Sain van STIP Hilversum. Het ziekteverzuim bij deze stichting voor openbaar basisonderwijs ging omlaag van 6 naar 3,6 procent.

Vaak wordt gesproken over het ‘jongensprobleem’, maar wat doen we eraan om het op te lossen? Openbare regionale Scholengemeenschap Lek en Linge in Culemborg laat in ons blad zien dat met een specifieke aanpak het aantal jongens dat naar het vwo gaat, weer toeneemt. Het blijkt vooral een kwestie van pedagogiek.

Angelique Hofman studeert Religie en Beleid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Tijdens haar stage bij VOS/ABB deed ze onderzoek naar wat openbare scholen voor voortgezet onderwijs doen op het gebied van levensbeschouwing en burgerschap. Wat blijkt? Veel scholen willen daar meer mee. Hofman adviseert VOS/ABB daarom om bij de politiek te lobbyen voor een ontwikkelingsimpuls.

Onderwijsjuristen

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB – voorheen de Helpdesk – komen ook aan bod in het zomernummer. Zij vertellen waarom ze ervoor gekozen hebben zich voortaan Onderwijsjuristen te noemen: ze doen veel meer dan alleen het beantwoorden van vragen. De Onderwijsjuristen bieden ook uitgebreid advies en dossierbehandeling. Tevens kunnen ze optreden als gemachtigde in juridische procedures.

Andere onderwerpen:

 • Onderwijsprijs bekroont innovatie: inspirerende projecten van openbare scholen.
 • Als je lekker zit, leer je beter: reportage over het nieuwe gebouw van openbare basisschool De Sterrenboom in het Zuid-Hollandse Stolwijk.
 • Krimp zet door in voortgezet onderwijs: wat zijn de gevolgen en hoe gaan scholen en gemeenten ermee om?
 • ‘Bij jonge mensen blijft dit veel beter hangen’: reanimatieles verplicht op openbare Maerlant Brielle
 • Cyberaanval, bent u erop voorbereid?: wat zijn de risico’s en kunt u zich ertegen verzekeren?
 • Excursietip: Offshore Experience in Maritiem Museum Rotterdam.
 • Hoe zit het nu precies?: vraag en antwoord van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB en Ouders & Onderwijs
 • Nieuw in de boekenkast: onderwijsgerelateerd leesvoer.
 • Juridisch advies: de rol van school bij pestgedrag.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download zomernummer magazine Naar School!

 

 

 

Doorgaande leerlijn in magazine Naar School!

Het aprilnummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over de doorgaande leerlijn. We gingen langs bij openbare basisschool West en het Nieuwe IJsselcollege in Capelle aan den IJssel die nauw met elkaar samenwerken om de overgang van basis- en voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Groepsleerkracht Johan Hof van obs West en docent Marloes Joosten van het Nieuwe IJsselcollege pleiten ervoor de starheid los te laten om talenten te ontwikkelen. Dat dit nu nog niet mogelijk is, komt volgens hen door wetten en regels die een soepele overgang van basis- naar voortgezet onderwijs belemmeren.

Beide scholen gebruiken een adaptieve digitale oefenomgeving. Leerlingen in de groepen 7 en 8 kunnen, als zij daarvoor het niveau hebben, inloggen op het Nieuwe IJsselcollege. Op deze manier kunnen ze op de basisschool al op het niveau van het voortgezet onderwijs verder. In feite vloeien basisschool en voortgezet onderwijs ineen.

Op de cover van het aprilnummer staan de leerlingen Rebecca Keijzer van het Nieuwe IJsselcollege en Cinto Verkerk van obs West. Zij vertellen in de rubriek Wij gaan naar school over zichzelf en hun ervaringen op school.

Schoolkeuze uitstellen

In het magazine staat ook een artikel over de uitstel van schoolkeuze. Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen pleiten hiervoor, omdat bij ruim 30 procent van de leerlingen het onderwijsniveau op de middelbare school niet overeenkomt met het basisschooladvies. Maar in de praktijk is niet iedereen het met de Groningers eens.

Naar School! belicht verder de openbare Sterrenschool Apeldoorn, die een manier heeft gevonden om te voorkomen dat jonge kinderen gedragsproblemen ontwikkelen. Dat lukt met een nieuwe functie vanuit de zorg, geïntegreerd in het team.

Feest van openbaar onderwijs

Natuurlijk besteedt het aprilnummer aandacht aan de School!Week, de jaarlijkse campagneweek van en voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Openbare scholen in heel Nederland lieten vorige maand op verschillende wijzen zien wat hun meerwaarde is. VOS/ABB organiseerde in de School!Week diverse activiteiten.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB gaat in zijn column ook in op de School!Week. Hij bespreekt onder andere de expertmeeting in ons kantoor in Woerden over het door ons en de Vereniging Openbaar Onderwijs ontwikkelde toekomstconcept School!, dat uitgaat van onderwijs zonder denominaties.

Andere onderwerpen

 • Rekentoets heeft langste tijd gehad: reacties van een rector, een wiskundedocent en een leerplanontwikkelaar.
 • Maatschappelijke stage: hoewel wegbezuinigd, gaan twee op de drie scholen ermee door.
 • Duurzamer krijg je het niet: in Uden staat staat een gloednieuw schoolgebouw dat helemaal zelfvoorzienend is.
 • Samenwerken voor toekomstbestendig onderwijs: leerlingen van de openbare RSG Wolfsbos in Hoogeveen krijgen hun technieklessen deels buiten de school.
 • Schoolzwemmen kopje onder? In de grote steden is het onverminderd populair!
 • Noordwijk ontmoet India: leerlingen van het openbare Northgo College maken kennis met leeftijdgenoten van de Lexicon International School in Pune.

Verder in het aprilnummer: kort onderwijsnieuws, excursie- en boekentips, vraag en antwoord en juridisch advies van onze Helpdesk.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download aprilnummer magazine Naar School!

 

Waarden staan centraal in magazine Naar School!

Het februarinummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over ‘aardig, netjes, rustig’. Dat zijn de kernwaarden van openbare basisschool De Meerwaarde in Strijen die door het dorp in de Hoeksche Waard zijn overgenomen.

Op obs De Meerwaarde blijft het niet bij een mooie slogan. De kinderen zelf vullen de basiswaarden in. Ze bespreken in de klas wat ze precies aardig, netjes en rustig gaan doen. ‘Vervolgens maken we daar afspraken over en dat zijn dan meteen de klassenregels’, vertelt directeur Marianne de Man.

De school scoort hoog op welbevinden en sfeer. Pesten komt er bijna niet voor, terwijl de leerprestaties stijgen, ‘want in een veilige en prettige sfeer wordt harder gewerkt en beter geleerd’.

Korting op waardenworkshop

Pierre den Hartog zorgt ervoor dat meer scholen aan het werk gaan met waarden. Dat gebeurt niet alleen in de Hoeksche Waard, waar hij beleidsmedewerker is van de stichting Acis voor openbaar onderwijs, maar ook elders in het land.

Hartog geeft er presentaties over. In het kader van de komende School!Week die VOS/ABB organiseert, biedt hij scholen (primair en voortgezet onderwijs) korting op een waardenworkshop. Interesse? Mail naar denhartog@acishw.nl.

De School!Week 2017 van 20 tot en met 24 maart krijgt uiteraard nog meer aandacht in ons blad. U kunt lezen wat er zoal gaat gebeuren in de jaarlijkse week waarin het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs zich stevig op de kaart zet.

Waardengemeenschap

Waarden komen ook aan bod in het interview met hoogleraar en wetenschappelijk directeur Hans Boutellier van het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht.

Hij heeft op verzoek van de Vereniging van Toezichthouders in Onderwijsinstellingen (VTOI) een notitie opgesteld, waarin hij erop wijst dat het bij toezicht houden op scholen niet alleen gaat om goede bedrijfsvoering en ‘de minister als grootaandeelhouder’, maar vooral ook om het algemeen maatschappelijk belang en de school als waardengemeenschap.

Het Perron Dronten

Op de cover van het februarinummer staan Ben van der Weijden en Steven van der Meer. Zij zitten in het eerste jaar van het vmbo van het openbare Almere College in Dronten. Ben en Steven vertellen in de rubriek Wij gaan naar school over hun ervaringen op school en over wat ze later willen worden.

Het vmbo van het Almere College zit in Het Perron Dronten. Een reportage met veel foto’s laat dit gloednieuwe gebouw zien, dat de openbare school deelt met het protestants-christelijke Ichthus College en Landstede MBO.

Afdelingsleider Ingrid Klink: ‘We vormen samen één schoollocatie, maar we zijn niet hetzelfde. Wij hebben onze eigen klassen, waar onze eigen docenten van het Almere College lesgeven, vanuit de visie die we als openbare school hebben. Wij vinden het als ontmoetingsschool belangrijk dat leerlingen zich gezien en gekend voelen, dat iedereen welkom is en niemand wordt uitgesloten. Dat is volgens ons de meerwaarde van openbaar onderwijs.’

Andere onderwerpen

 • Polarisatie: filosoof, consultant en trainer Bart Brandsma legt uit hoe je de angel eruit kunt trekken.
 • Lerarenregister: rector Bart de Grunt van het openbare Rembrandt College in Veenendaal is er blij mee.
 • Humanistisch onderwijs: in Amsterdam is de eerste humanistische mavo.
 • Regelluw: wat doen scholen anders en waarom?
 • Schatkistbankieren: wat verandert er voor het openbaar onderwijs?
 • Arbeidsovereenkomst of aanstelling: onze Helpdesk geeft advies.

En verder staan in het blad onder andere de column van onze directeur Hans Teegelbeckers over algemene toegankelijkheid, korte nieuwsberichten, boekentips, een pagina over excursiemogelijkheden voor scholen naar het Van Gogh Museum in Amsterdam en antwoorden van onze Helpdesk en de informatiedienst van Ouders & Onderwijs op veelgestelde vragen.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download februarinummer magazine Naar School!

Hans Teegelbeckers over toekomst openbaar onderwijs

In het decembernummer van ons magazine Naar School! blikt onze nieuwe directeur Hans Teegelbeckers vooruit op de toekomst van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Zijn voorganger Ritske van der Veen blikt terug op de afgelopen jaren. 

Teegelbeckers vertelt in het magazine over zijn ideaal: een onderwijswereld zonder zuilen, waarin mensen van alle gezindten openstaan voor elkaar. De praktijk is nog niet zo ver, maar de nieuwe directeur gaat de uitdaging aan. Hij begint met het verder versterken van de openbare identiteit en mikt op samenwerking op alle fronten.

Van der Veen gaat vlak voor zijn pensioen in op de ideële meerwaarde van de identiteit van het openbaar onderwijs. De focus van de vereniging is de afgelopen jaren onder zijn leiding sterker komen te liggen op de inhoud en kwaliteit van het openbaar onderwijs.

Flexibele overgang

De kwaliteit van het openbaar onderwijs komt onder meer aan bod in twee artikelen over de flexibele overgang naar groep 3 en de overstap van mavo naar havo. De flexibele overgang naar groep 3 wordt geïllustreerd aan de hand van de openbare basisscholen De Klimroos in Utrecht en Het Mozaïek in Arnhem. De overstap van mavo naar havo komt aan bod in een artikel waarin verschillende openbare vo-scholen aan bod komen.

In het nieuwe nummer van Naar School! staat ook een artikel over de pabo’s die steeds witter worden. Hoe erg is dat? Diverse deskundigen laten hier hun licht over schijnen.

‘Hoe dichter bij Dordt…

… hoe mooier het wordt’, is de kop boven een artikel met fotoreportage van de openbare Statenschool in Dordrecht. Deze school zit in een prachtig historisch pand midden in de binnenstad. Directeur Diane Kooij noemt het ‘een fantastisch visitekaartje’. Ouders die komen kijken of de Statenschool iets is voor hun kind, zijn steevast onder de indruk.

Medezeggenschap komt aan bod in een artikel over het openbare Libanon Lyceum in Rotterdam. Deze school neemt de leerlingen serieus, ook als het gaat om hun mening over het lerarenkorps. Al zeker tien jaar werkt de school met leerlingevaluaties en sinds twee jaar zitten leerlingen in de sollicitatiecommissie voor vitale functies.

Dyslexie

In de Hoeksche Waard hebben de basisscholen zeer goede ervaring met de anti-dyslexiemethode Bouw!. Directeur Pierre den Hartog van Samenwerkingsverband 28.04 vertelt erover. Hij las eind 2014 voor het eerst over het programma, waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt.

‘Fit en geconcentreerd in de klas’ is de kop boven een artikel over de Daily Mile. Dit initiatief om elke dag met de leerlingen een kwartier te bewegen, is komen overwaaien uit Schotland. Onder andere de openbare basisscholen De Kleine Wereld in Oss en de Tweespan in Heenvliet hebben de Daily Mile op hun dagelijkse programma staan.

Andere onderwerpen:

 • School!Week: doe mee aan Kinderrechten Filmfestival van Unicef!
 • Inperking vrijheid van onderwijs graag zo snel mogelijk: ingezonden brief van Carel Verhoef.
 • App van Veilig Verkeer Nederland en Samsung toont gevaren smartphone in verkeer.
 • Excursietip: het Waterliniemuseum in Fort bij Vechten.
 • Hoe zit het nu precies? Vragen en antwoorden van onze Helpdesk en van Ouders & Onderwijs.
 • Juridisch advies van onze Helpdesk: toelaatbaarheidsverklaring goed motiveren.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar. Leden van VOS/ABB krijgen het gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: mvandenbogaerdt@vosabb.nl

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download decembernummer magazine Naar School!

Streepje voor met Diploma openbaar onderwijs

In het zomernummer van ons magazine Naar School! kunt u onder andere lezen over het Diploma openbaar onderwijs. Pabo-studenten met dit diploma hebben een streepje voor!

Het door VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) ontwikkelde Diploma openbaar onderwijs geeft aankomende leerkrachten een streepje voor als ze solliciteren bij openbare schoolbesturen, omdat ze in staat zijn in de praktijk van alledag inhoud te geven aan de kernwaarden. Zo versterken ze de identiteit van de openbare school.

VOS/ABB en VOO hebben het alumninetwerk van het Diploma openbaar onderwijs opgericht. Dit netwerk biedt onder andere een jaarlijkse bijeenkomst, workshops over diverse thema’s rond de kernwaarden van het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs en sollicitatietrainingen. U kunt lid worden van dit netwerk.

Categoraal of breed?

Het zomernummer van Naar School! gaat ook over de vraag wat beter is: categoraal of breed? Is het echt zo dat de categoralisering van het voortgezet onderwijs bijdraagt aan kansenongelijkheid en tweedeling, zoals de Inspectie van het Onderwijs signaleert? Daar wordt verschillend over gedacht.

Voorzitter Jan Westert van de Landelijke Vereniging van Gereformeerde Schoolverenigingen (LVGS) legt in ons blad uit waarom de gereformeerde scholen hun deuren en ramen verder openzetten nu de verzuiling voorbij is. Schuift het gereformeerde onderwijs op naar het mede door VOS/ABB gelanceerde toekomstideaal School!, dat uitgaat van volledig ontzuild onderwijs dat boven de denominaties uitstijgt?

Informeel leren

Er is zoveel méér dan onderwijs, benadrukt onderwijswethouder Bert van de Burgt van de gemeente Dordrecht. Hij vertelt in Naar School! over de mogelijkheden om informeel leren beter te benutten. Daarmee kunnen volgens hem achterstanden worden verminderd en talenten tot bloei komen.

In het vmbo werken veel docenten met uitsluitend een pabo-diploma. Tot grote tevredenheid van de scholen, zo blijkt. Naar School! sprak met Roel Werner, teamleider van het Wellant College in het Utrechtse Montfoort, en met Jill de Haan die met haar pabo-diploma de overstap heeft gemaakt naar deze vmbo-school.

Andere onderwerpen:

 • Samenwerken om straks nog te bestaan: krimp heeft steeds meer impact op het voortgezet onderwijs.
 • Met meesters meer mans!: over initiatieven om in het basisonderwijs meer mannen voor de klas te krijgen.
 • Het wordt steeds zonniger: scholen kiezen voor zonnepanelen.
 • Naveltruitjes, strings en spaghettibandjes: fatsoensnormen of vrije kledingkeuze?
 • Kom werken in Berlijn!: de Duitse hoofdstad werft leraren in Nederland.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar  onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: .

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download het zomernummer van magazine Naar School!

Maatwerk en meer in aprilnummer Naar School!

Cover School3 2016 kleinHet aprilnummer van ons magazine Naar School! gaat onder andere over maatwerk en de kansen die dat biedt aan leerlingen. Andere onderwerpen zijn toereikende bekostiging als voorwaarde voor goed onderwijs en de nieuwe vmbo-profielen.

Dat maatwerk meer kansen biedt aan leerlingen, wordt in het aprilnummer geïllustreerd aan de hand van wat het Picasso Lyceum in Zoetermeer doet. Rector Jeroen van Grunsven en zijn leerlingen zijn blij met het nieuwe maatwerkdiploma. Op deze openbare school is het al lang mogelijk een of meer vakken op een hoger niveau te volgen, maar voortaan levert dat ook een diploma op.

Maatwerk met vangnet

‘Als wij zien dat een leerling meer kan, geven we hem de kans een vak op hoger niveau of sneller te volgen. Nu komt daar een veilig vangnet bij voor het eindexamen. Want lukt het toch niet, dan kan de leerling het vak nu gewoon op zijn eigen niveau herkansen. Deze aanpassing zal de drempel om een vak op hoger niveau te doen, verlagen’, aldus Van Grunsven.

In het aprilnummer staat ook een artikel over toereikende bekostiging als voorwaarde voor goed onderwijs. Aanleiding voor dit artikel is dat het de laatste tijd rommelt rond de bekostigingssystematiek van het primair en voortgezet onderwijs. VOS/ABB vindt dat niet slechts het streven naar vereenvoudiging het doel mag zijn, maar dat het vooral moet gaan over een in alle opzichten toereikende bekostiging.

Advies over toereikende bekostiging

VOS/ABB wil graag input vanuit het veld over wat er nodig is om de bekostiging van het funderend onderwijs in alle opzichten toereikend te maken. U kunt uw ideeën mailen aan Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: hteegelbeckers@vosabb.nl. Hij zal de input in samenwerking met collega’s van onder andere de Helpdesk van VOS/ABB verwerken tot een advies aan de sectororganisaties PO-Raad en VO-raad.

Wat samenhangt met toereikende bekostiging, is een gezond binnenklimaat. Veel scholen hebben de laatste jaren met subsidie een ventilatiesysteem laten aanleggen. Dat klinkt mooi, maar nu blijkt dat er veel mis is met die systemen. Ze worden dikwijls ondeskundig gebruikt en het onderhoud schiet tekort. In Naar School! leest u hoe u reeds aangeschafte apparatuur optimaal inzet en welke punten belangrijk zijn bij aanschaf.

Tweelingen: apart of samen?

Hoe gaan scholen om met tweelingen? Moet je die in aparte klassen plaatsen of juist bij elkaar? Grootschalig wetenschappelijk onderzoek laat zien hoe belangrijk het is om hier omzichtig mee om te gaan. Een mooi voorbeeld van een school die dit doet, is openbare basisschool Bikube in Hoofddorp.

‘Wij benaderen tweelingen op dezelfde manier als individuele kinderen, dus beide co-twins, zoals wij ze vaak noemen, hebben recht op hun eigen leerreis. Dat betekent dus dat je het beleid op dit gebied niet van tevoren dichttimmert. Geen beleid is goed beleid in dit geval. Per tweeling moet je afwegen of je ze apart of samen plaatst’, vertelt directeur Anneke Slegers van obs Bikube.

Tien nieuwe profielen vmbo

Het vmbo wordt ingrijpend vernieuwd. Vanaf augustus bieden scholen in de bovenbouw tien nieuwe profielen aan, die beter aansluiten op het mbo en de arbeidsmarkt. Het onderwijsaanbod wordt duidelijker, breder en actueler. Naar verwachting zullen scholen zich bij hun profielaanbod vooral laten leiden door hun huidige programma en de regionale arbeidsmarkt.

Scholengemeenschap De Overlaat in Waalwijk is ambitieus en gaat maar liefst zeven profielen aanbieden. Algemeen directeur/bestuurder Otto Dooijes vertelt erover in ons magazine.

Andere onderwerpen:

  • Wij gaan naar school! Jilles Groenveld en Boris Elzinga van openbare basisschool De Tweewegen in Wieringerwaard staan op de cover van het aprilnummer. Zij vertellen hoe het is om in groep 8 te zitten en naar welke school zij volgend jaar gaan.
  • Goed onderwijs aan vluchtelingenkinderen. Directeur Ritske van der Veen benadrukt in zijn column dat openbaar onderwijs er ook is voor kinderen die met hun ouders naar Nederland zijn gevlucht. Elkaar helpen op basis van gelijkwaardigheid en wederzijds respect, daar gaat het in het openbaar en algemeen toegankelijk om!
  • Inspirerende School!Week. Een reportage met veel foto’s van de activiteiten die openbare en algemeen toegankelijke scholen ook dit keer weer hebben georganiseerd in de School!Week, die elk jaar in maart wordt gehouden.
  • Vrije dag op Suikerfeest mag. Staatssecretaris Sander Dekker van OCW legt uit dat scholen zelf mogen bepalen of ze bijvoorbeeld rond het Suikerfeest een vrije dag inroosteren. In de Tweede Kamer was daar gedoe over.
  • Vrolijk cadeautje voor de wijk. Dat is het nieuwe gebouw van openbare basisschool De Keerkring in Emmeloord. Deze school ligt als een kleurrijke waaier in de wijk. Mooie foto’s laten het u zien!
  • Grote klas met dertig leerlingen kan best. Tweede Kamerlid Tjitske Siderius van de SP slaat met haar wetsvoorstel voor kleinere klassen de plank behoorlijk mis. Dat blijkt uit veel kritische reacties.
  • Hoge cijfers voor de Helpdesk. De meeste gebruikers van de Helpdesk van VOS/ABB waarderen die met een rapportcijfer 8 of 9.

Magazine Naar School!

Ons magazine Naar School! verschijnt vijf keer per jaar in een oplage van 3500 exemplaren. Leden van VOS/ABB krijgen het magazine gratis toegestuurd. Dit geldt voor bij VOS/ABB aangesloten besturen én hun scholen.

Bovenschoolse directies kunnen op aanvraag ook één gratis abonnement nemen. U kunt daarvoor een mailtje sturen naar  onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Niet-leden kunnen een abonnement op Naar School! nemen voor 29,50 euro per jaar. Ook hiervoor geldt dat u een mailtje kunt sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Abonnement Naar School!‘. Vermeld in uw mail uw naam of de naam van uw organisatie en het adres waarop u het magazine wilt ontvangen.

Hebt u ideeën voor magazine Naar School!? Mail Martin van den Bogaerdt van VOS/ABB: .

Adverteerders kunnen contact opnemen met bureau Recent.

Download aprilnummer magazine Naar School!

Magazine Naar School! gaat onder andere over krimp

Het eerste nummer van het nieuwe magazine Naar School! van VOS/ABB, dat op 24 november verschijnt, gaat onder andere over de gevolgen van demografische krimp op het onderwijs en de leefbaarheid van plattelandsdorpen.

Een van de artikelen in ons nieuwe blad gaat over de situatie in het dorpje Dongjum bij Franeker, waar openbare basisschool De Twirre aan het einde van dit schooljaar de deuren zal sluiten. Het team van de school en de voorzitter van de Vereniging Dorpsbelangen Dongjum-Boer betreuren het dat het schooltje dicht moet, maar ze beseffen ook dat het niet anders kan, omdat er te weinig kinderen in het dorp wonen.

Het sluiten van De Twirre zal volgens de dorpsvereniging niet de doodsteek voor Dongjum zijn, omdat er nog voldoende verenigingen zijn waar de bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Wel is het zo dat de leerlingen buiten de veilige omgeving van hun eigen dorpje in een grotere onderwijssetting komen. Het team denkt dat dit van de kinderen een sterkere sociale weerbaarheid vergt.

Openbaar onderwijs krimp sneller
Onlangs schreef het Friesch Dagblad dat het aantal leerlingen op openbare scholen in Friesland veel sneller terugloopt dan dat op protestants-christelijke scholen, terwijl rooms-katholieke scholen in die provincie een groei laten zien.

In de Friese krant, die zich baseerde op cijfers van DUO, stond dat sinds 2010 het openbaar basisonderwijs in de provincie met 14 procent kromp, van ruim 26.000 naar 22.400 leerlingen. In diezelfde periode was de leerlingendaling op Friese protestants-christelijke basisscholen 8 procent, van 28.200 naar 25.900. De rooms-katholieke basisscholen noteerden een groei van 7 procent, naar 6000 leerlingen.

Leegstand in Drenthe
In het eerste nummer van Naar School! komt ook een artikel over leegstaande lokalen en dito schoolgebouwen in Drenthe. Daardoor gaat 6 ton onderwijsgeld per jaar verloren, en dat bedrag kan de komende jaren fors oplopen.

Adviseur Roosje van Leer van kenniscentrum CMO STAMM legt in Naar School! uit dat de toenemende leegstand niet een treurig verhaal hoeft te zijn, mits schoolbesturen en gemeenten het goed aanpakken. Een mooi voorbeeld is een voormalig schoollokaal in het dorpje Oranje. In die ruimte is nu een bed & breakfast.

Naar School!
Met de naam Naar School! verwijst VOS/ABB naar het concept School!, dat uitgaat van goed onderwijs voor alle kinderen dat boven de denominaties uitstijgt. In de toekomst zouden er geen openbare, protestants-christelijke, rooms-katholieke of andersoortige scholen meer hoeven zijn, maar alleen ‘scholen’ die voor iedereen zijn en waar op basis van gelijkwaardigheid en respect aandacht is voor diverse levensbeschouwingen.

Het nieuwe blad is de opvolger van magazine School!, dat tot september jongstleden samen met de Vereniging Openbaar Onderwijs werd uitgegeven. Na vijf jaar is besloten om die samenwerking niet voort te zetten.

Naar School! gaat over het openbaar en algemeen toegankelijk primair en voortgezet onderwijs in Nederland. Het blad verschijnt vijf keer per jaar. Het wordt gratis toegestuurd aan alle bij VOS/ABB aangesloten schoolbesturen en hun scholen.

Het eerste nummer van ons magazine verschijnt op dinsdag 24 november.

Ideeën voor Naar School!? Mail naar Martin van den Bogaerdt: mvandenbogaerdt@vosabb.nl.