Eerste Kamer akkoord met wetsvoorstel ouderbijdrage – PO/VO

De Eerste Kamer heeft in ruime meerderheid ingestemd met het initiatiefwetsvoorstel tegen de uitsluiting van leerlingen voor wie de vrijwillige ouderbijdrage niet is betaald. Alleen de fractie van regeringspartij VVD stemde tegen. De liberalen uitten eerder al hun...

VVD bezorgd over opdrogen ouderbijdrage – PO/VO

De VVD in de Eerste Kamer is bang dat bijvoorbeeld scholen voor topsporttalenten in de knel komen als er geen of minder geld van ouders binnenkomt. De liberalen in de Senaat hebben daar vragen over gesteld. De vragen staan in het kader van het initiatiefwetsvoorstel...