Wiersma wil wettelijke limiet ouderbijdrage – PO/VO

Onderwijsminister Dennis Wiersma wil de publieke functie van het onderwijs versterken en het private aanbod ‘aanpakken en terugdringen’. In een brief aan de Tweede Kamer staat onder andere dat hij een wettelijke limiet wil instellen voor de hoogte van de...

Ouders & Onderwijs doet onderzoek naar schoolkosten – PO/VO

Ouders & Onderwijs roept ouders met schoolgaande kinderen op mee te doen aan een onderzoek naar schoolkosten. De belangenorganisatie wil weten hoeveel geld ouders kwijt zijn aan school, waarvoor zij betalen en wat zij daarvan vinden. Bovendien wil Ouders &...

Wet vrijwillige ouderbijdrage in werking getreden – PO/VO

De wet over de vrijwillige ouderbijdrage is in werking getreden. Dit betekent dat scholen leerlingen niet meer van extra activiteiten mogen uitsluiten als hun ouders de vrijwillige bijdrage niet betalen. De wet is er gekomen op initiatief van Peter Kwint van de SP en...

Openbare scholen Helmond schrappen ouderbijdrage – PO/VO

De zeven openbare basisscholen in de gemeente Helmond schrappen komend schooljaar de vrijwillige ouderbijdrage. ‘We willen af van het stigma en de druk die onder ouders kan ontstaan als ze niet kunnen betalen’, zegt bestuurder Hans Fuchs van Openbare...