Vanaf 1 april kunnen scholen lerarenduo’s aanmelden voor VierSlagLeren. Voor het eerst kunnen ook scholen voor voortgezet onderwijs zich hiervoor aanmelden. 

Dit project slaat vier vliegen in één klap: startende leraren krijgen voorlopig een baan en volgen een masteropleiding, ervaren leraren volgen ook een master en maken zo een volgende loopbaanstap.

Tijdens de opleidingsjaren geven de starter en de ervaren leraar samen onderwijs en werken ze ook samen aan de schoolontwikkeling.

VierSlagLeren is in 2014 gestart in het basisonderwijs. Daar doen inmiddels 130 lerarenduo’s mee. Scholen voor voortgezet onderwijs kunnen zich er vanaf 1 april ook voor aanmelden.

Lees meer op de website van het Arbeidsmarktplatform PO (voor primair onderwijs) of op de website van het ministerie van OCW (voor voortgezet onderwijs).

Magazine School van VOS/ABB en de Vereniging Openbaar Onderwijs heeft in december 2014 aandacht besteed aan VierSlagLeren. Lees het artikel Straks honderden masters voor de klas.

Deel dit bericht: