De VVD in de Eerste Kamer is bang dat bijvoorbeeld scholen voor topsporttalenten in de knel komen als er geen of minder geld van ouders binnenkomt. De liberalen in de Senaat hebben daar vragen over gesteld.

De vragen staan in het kader van het initiatiefwetsvoorstel tegen het uitsluiten van leerlingen van wie de ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen. De liberalen willen weten wie de extra activiteiten gaat betalen als de ouders dat niet meer of in mindere mate gaan doen. De VVD vreest dat met name tweetalig onderwijs en de LOOT-scholen voor topsporttalenten erdoor in de knel komen.

De liberalen maken zich ook zorgen over de continuïteit van educatieve reizen. ‘Klopt het dat educatieve schoolreizen massaal gecanceld worden en hoe verhoudt zich dat tot de ambitie om kinderen zich te kunnen laten ontwikkelen tot breed georiënteerde en nieuwsgierige burgers?’, aldus de VVD-fractie in de Eerste Kamer.

De zorgen van de VVD zijn eerder geuit door voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad, die tevens voor zijn partij GroenLinks in de Eerste Kamer zit. Hij zei in 2018 dat de vrijwillige ouderbijdrage nodig blijft voor extra’s en maatwerk in het onderwijs. Als voorbeelden noemde hij toen tweetalig onderwijs, technasia en scholen voor topsporttalenten.

Leerlingen uitsluiten? Onbestaanbaar!

VOS/ABB vindt het uitsluiten van leerlingen onbestaanbaar, zo zei directeur Hans Teegelbeckers in 2018 op deze website: ‘Elk kind telt mee, ook als de ouderbijdrage niet is betaald!’ Dit geldt volgens hem helemaal in het openbaar onderwijs, dat immers van en voor iedereen is.

Ook onderwijsminister Arie Slob maakt zich hard voor het wetsvoorstel van de Tweede Kamerleden Lisa Westerveld van GroenLinks en Peter Kwint van de SP. ‘Het past niet bij onze samenleving dat leerlingen niet mogen meedoen met de rest van de groep omdat hun ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet betalen’, aldus de minister onlangs in de Eerste Kamer.

In oktober vorig jaar werd bekend dat Stichting SAAM* met 27 algemeen toegankelijke basisscholen in Oss, Uden en Veghel en omgeving volgend schooljaar de ouderbijdrage schrapt. In een brief van het bestuur van SAAM* staat dat ‘wanneer activiteiten wezenlijk zijn voor alle kinderen, we het gewoon onderwijs noemen’. Als voorbeelden van activiteiten die voor alle leerlingen wezenlijk zijn, noemt het bestuur schoolreisjes, kamp en een dagje naar het museum.

Deel dit bericht: