Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over de houding van een leerkracht, de directeur en het bestuur over een relatie tussen een leerkracht en een ouder. De leerkracht had de relatie moeten melden en de school had oplossingsgericht moeten handelen.

Een vader gaat een relatie aan met een leerkracht. Dat schooljaar zat de zoon bij die leerkracht in de groep. De dochter zou ook nog twee jaar bij de leerkracht in de groep komen. De moeder, die met de vader getrouwd is, klaagt erover dat de leerkracht geen...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over verwijdering. Verzoek gegrond. De uitschrijving van de vierjarige leerling is in strijd met de wet en moet ongedaan worden gemaakt.

Een leerling is op vierjarige leeftijd ingeschreven bij een reguliere basisschool. De school schrijft hem na vier weken weer uit. De school vindt dat er geen zorgplicht is voor de leerling, omdat hij nog niet leerplichtig is. De Commissie komt tot de volgende...