15 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: geschil over ontwikkelingsperspectief. School heeft voldoende begeleiding geboden en wijziging uitstroombestemming van havo naar mavo is voldoende onderbouwd.

Tijdens de verblijfsduur van de leerling op het opdc, wordt zijn ontwikkelingsperspectief (opp) bijgesteld. Daarbij verandert de uitstroombestemming van havo naar mavo. De ouders van de leerling [...]

10 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs: de leerling is zonder ontwikkelingsperspectief geplaatst op de Rebound en feitelijk verwijderd zonder dat voor haar passende school was gevonden.

Na een reeks van incidenten was op 23 januari 2020 voor de school het punt bereikt dat de leerling niet langer kon worden toegelaten tot de school. Bij dat incident trachtte de leerling op de [...]

9 juni 2020 Geschillencommissie passend onderwijs. Geschil over toelating tot cluster 2-onderwijs. De CvO had meer moeten doen om duidelijkheid te krijgen over de ondersteuningsbehoefte van de leerling.

De moeder van een leerling (hierna verzoekster) is van mening dat de Commissie van Onderzoek (CvO) onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de ondersteuningsbehoefte van [de leerling]. Hij is [...]

page 1 of 3