Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021000661: Klacht over verstrekken informatie aan nieuwe basisschool. De vorige school van de leerling mag telefonisch informatie delen, maar moet de ouders daar wel over informeren.

Een leerling is niet leerplichtig op het moment dat zij uitgeschreven wordt bij de school in kwestie. De ouders hebben de leerling ingeschreven bij een nieuwe school. De leerling komt op enig moment niet meer naar de nieuwe school. Deze (nieuwe) school neemt...

Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109688: Klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een toets ongegrond. De school heeft op goede gronden het besluit kunnen nemen.

Een leerling verlaat tijdens het maken van een toets tijdelijk het toetslokaal om naar het toilet te gaan. Daarbij neemt zij haar antwoordvel mee. Naar aanleiding daarvan heeft de school de leerling voor de toets het cijfer 1 gegeven. De vader van de leerling klaagt...

Landelijke klachtencommissie onderwijs: klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een pta toets. Het toekennen van het cijfer 1 is een ingrijpend besluit en moet daarom deugdelijk en gemotiveerd worden onderbouwd

Een leerling klaagt erover dat de school hem het cijfer 1 heeft gegeven voor een pta toets economie wegens ongeoorloofde afwezigheid. Dit is volgens de leerling onterecht omdat zijn vader hem volgens de regels had afgemeld. De leerling en de school hebben...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109412: Klacht over het tegenwerken van overgang leerling naar regulier onderwijs en over het informeren van de moeder over de ontwikkeling van de leerling ongegrond

Een leerling zit op een school voor speciaal basisonderwijs. Zijn moeder wil dat hij wordt toegelaten op een reguliere basisschool. Volgens moeder heeft de school zonder haar toestemming informatie verstrekt aan mogelijke basisscholen. Ook heeft de school niet...