Landelijke Klachtencommissie: Een gescheiden vader die zijn dochter al zes jaar niet heeft gezien, is van mening dat de mentor hem niet genoeg informeert over de ontwikkeling van zijn dochter. Ook meent hij dat de mentor zijn signalen over een loyaliteitsconflict van zijn dochter niet oppakt.

De school kent een structuur met schriftelijke en andere informatiemiddelen zoals informatieavonden, ouderavonden, periodieke gesprekken met mentor en vakleerkrachten en een webportal. Niet weersproken is dat vader toegang had tot deze middelen. De school is niet...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): De school heeft passende maatregelen getroffen om de veiligheid van een leerlinge, die onheus was bejegend, te waarborgen en om haar weer terug te geleiden naar het leerproces.

Een leerlinge meldt de school, dat een klasgenoot bij haar een hand in de blouse had gestoken. Zij vraagt de school om haar ouders niet te informeren. Tijdens de kerstvakantie vertelt ze thuis wat er is gebeurd. De klasgenoot was al voor de kerstvakantie geschorst...

Landelijke Klachtencommissie: De school heeft volgens de regels gehandeld bij het afgeven van het schooladvies.

Ouders klagen erover dat de school hun dochter een te laag schooladvies heeft gegeven en dat een administratief medewerker van de school ten onrechte informatie heeft verstrekt aan een andere vo-school. De Commissie kom tot onderstaand advies.  Gelet op de verstrekte...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): De school heeft de leerling onvoldoende begeleid, hem niet volgens de regels geschorst en er is ten onrechte een zorgmelding over hem gedaan.

Bij de leerling is ADHD in combinatie met onzekerheid/faalangst geconstateerd. Hij doubleert in 2 havo. In de eerste maanden van het nieuwe schooljaar doen zich enkele incidenten rond hem voor. Hij wordt voor enige tijd geschorst en zit vanaf 1 december thuis. De...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Schoolbestuurder heeft geen onjuiste uitspraken gedaan en mocht informatie delen met de ex-echtgenoot van klaagster. Hij had het leerlingdossier niet mogen vernietigen zonder klaagster daarover vooraf te informeren.

Een moeder heeft bij de directeur van de school en bij de bestuurder aangegeven dat zij niet wilde dat ook haar ex-echtgenoot aanwezig zou zijn bij een inloopochtend in de klas. De schoolbestuurder heeft de ouders enkele brieven geschreven waarin hij zijn zorgen uitte...