Landelijke Commissie voor Geschillen WMS, 108364 – 18.09: Instemmingsgeschil taakbeleid. Het bevoegd gezag krijgt geen toestemming het besluit te nemen, omdat de voorgenomen wijziging van het taakbeleid onvoldoende is gemotiveerd

De school kampt al jaren met een begrotingstekort en besluit maatregelen te treffen. Het bevoegd gezag overlegt met de (P)MR en bereikt op een aantal punten overeenstemming. Maar de PMR stemt niet in met het voorstel om het onderdeel  deskundigheidsbevordering met 23...

Ondernemingskamer gerechtshof Amsterdam: Beschikking Ondernemingskamer inzake beroep tegen uitspraak LCG WMS in een adviesgeschil (108145) over het inzetten van een procedure tot ontslag van de bestuurder

Op 9 april 2018 deed de Landelijke Commissie voor Geschillen (LCG WMS) uitspraak (108145) in een adviesgeschil over het inzetten van een procedure tot ontslag van de bestuurder. Tegen deze uitspraak stelde de GMR beroep in bij de Ondernemingskamer. De...