Commissies van Beroep PO: Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid houdt stand omdat aan de voorwaarden voor ontslag is voldaan en de werknemer ten onrechte een passende functie heeft geweigerd.

De werknemer, leerkracht, is ruim drie jaar arbeidsongeschikt. De werkgever zegt daarom de arbeidsovereenkomst op. De Commissie oordeelt als volgt. Een arbeidsongeschikte werknemer kan na twee jaar ziekte worden ontslagen. Dan moet herstel binnen een half jaar niet te...