Commissie van Beroep VO: Strafontslag wegens grensoverschrijdende uitlatingen is hier een te zware straf. Ontslag wegens gewichtige reden, bestaande uit de ontstane vertrouwensbreuk, houdt wel stand.

Een docent is ontslagen vanwege grensoverschrijdende uitlatingen in een voortdurende e-mailwisseling met een minderjarige leerling. De commissie kwam tot het volgende oordeel.  Hoewel sprake is van plichtsverzuim omdat de werknemer grensoverschrijdend heeft gehandeld,...

Commissies van Beroep PO: Ontslag wegens arbeidsongeschiktheid houdt stand omdat aan de voorwaarden voor ontslag is voldaan en de werknemer ten onrechte een passende functie heeft geweigerd.

De werknemer, leerkracht, is ruim drie jaar arbeidsongeschikt. De werkgever zegt daarom de arbeidsovereenkomst op. De Commissie oordeelt als volgt. Een arbeidsongeschikte werknemer kan na twee jaar ziekte worden ontslagen. Dan moet herstel binnen een half jaar niet te...