Gerechtshof Den Haag: Voor de beoordeling van de vraag of er sprake is van een verstoorde arbeidsrelatie is niet van belang aan wie de verstoorde arbeidsrelatie te wijten is

De werknemer is werkzaam in het voortgezet onderwijs, maar heeft geen bevoegdheid. Werkgever wil dat werknemer haar bevoegdheid haalt en gaat treedt hierover met werknemer in overleg. Vervolgens ontstaan er tussen werkgever en werknemer verschillende conflicten over...

Centrale Raad van Beroep: het feit dat de werknemer is veroordeeld voor mishandeling van zijn vriendin is terecht aangemerkt als reden van gewichtige aard die het ontslag rechtvaardigt.

Werknemer was werkzaam op een basisschool. Op 1 november 2013 is werknemer op verzoek van de politie door de schooldirecteur naar het politiebureau gebracht, waar werknemer is aangehouden op verdenking van een gepleegd delict. Naar aanleiding hiervan heeft er op 5...