Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring: De school die de toelaatbaarheidsverklaring aanvraagt mag niet ook de deskundigenverklaring opstellen die dient voor de beoordeling van de aanvraag.

De school kan een leerling niet langer de vereiste ondersteuning bieden en vraagt een toelaatbaarheidsverklaring vso aan. Twee deskundigen van de school zelf ondertekenen de aanvraag die daarna is toegekend door het samenwerkingsverband. De vader van de leerling maakt...

Commissie van beroep funderend onderwijs, de overplaatsing was noodzakelijk om in een conflictsituatie tot werkbare verhoudingen te komen.

De werkgever heeft de werknemer bij herhaling op haar gedrag aangesproken. Omdat hij geen verandering zag, plaatste hij de werknemer over naar een andere school, om zo weer tot werkbare verhoudingen te komen. De werknemer heeft bezwaar gemaakt tegen de overplaatsing,...

College voor de Rechten van de Mens: Geen discriminatie door Stichting Primair Onderwijs Utrecht bij het verrichten van aanpassingen ten behoeve van een leerling met downsyndroom en bij het besluit om hem van zijn lagere school te verwijderen.

Een jongen met downsyndroom was acht jaar lang leerling op een lagere school. Stichting Primair Onderwijs Utrecht is het bevoegd gezag van de school. De stichting zegt dat in groep 6 sprake was van een achteruitgang in de ontwikkeling van de jongen. Dit leidde tot...