College voor de Rechten van de Mens, 12 oktober 2017: discriminatie op grond van chronische ziekte / handicap, wegens het niet thuis ter beschikking stellen van lesmateriaal voor leerling met dyslexie

SituatieBij de aanmelding van haar kind voor een school in het voortgezet onderwijs heeft de moeder de school op de hoogte gesteld van het feit dat haar zoon dyslectisch is. Vanwege diens dyslexie heeft de leerling de Sprint-software zowel thuis als op school nodig om...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 12 oktober 2017: school mag in sommige gevallen informatie over leerling doorgeven aan gezinsvoogd, op grond van de Jeugdwet

SituatieKlager is een gescheiden vader met ouderlijk gezag. Hij klaagt dat de school hem niet heeft geïnformeerd over wat zijn zoon op school over hem heeft verteld. Het verslag van dat gesprek heeft de school alleen aan de gezinsvoogd gestuurd. De vader klaagt dat...

Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State: de staatssecretaris had geen gegronde reden om de aanvraag voor bekostiging van de Stichting Islamitisch Onderwijs (SIO) af te wijzen

De staatssecretaris heeft bij besluit van 22 juni 2017 geweigerd aan SIO startbekostiging, aanvullende en reguliere bekostiging te verstrekken voor een islamitische scholengemeenschap in Amsterdam. Volgens de staatssecretaris deed zich een gegronde reden voor, omdat...

Rechtbank Amsterdam: WNT-norm

Volgens het ministerie van OCW is de totale vergoeding die een onderwijsinstelling heeft betaald aan een wervings- en selectiebureau voor de terbeschikkingstelling van een interim voorzitter van het college van bestuur in strijd met de WNT. De rechtbank is van oordeel...