Commissie van beroep funderend onderwijs: Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is een arbeidsconflict en de verhoudingen zijn verder verslechterd. Het belang van de werkgever weegt zwaarder.

Na een periode van arbeidsongeschiktheid, is de werknemer gaan re-integreren. Daarbij heeft zij aangegeven geen groepsverantwoordelijkheid te willen maar ondersteunende en begeleidende [...]

Commissie van Beroep PO, 20 december 2017, 107913: Beroep tegen overplaatsing. Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het besluit is ingetrokken en de situatie niet gelijk is aan een overplaatsing.

De werkgever plaatst de werknemer over naar een ondersteuningsdienst. Nadat het beroep is ingesteld, trekt de werkgever het besluit tot overplaatsing in en stelt voor om een mediation aan te gaan [...]

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden:VO-school heeft niet als slecht werkgever gehandeld door werknemer niet langer voor minimaal 50% in de bovenbouw in te zetten, waardoor zij niet in aanmerking kwam voor het entreerecht

In de oude cao`s voor het Voortgezet Onderwijs was bepaald dat per 1 augustus 2014 werknemers met een eerstegraads bevoegdheid die voor 50% of meer les gaven in de bovenbouw HAVO/VWO recht hadden [...]

page 1 of 4