Rechtbank Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2022:4697: Een schoolbestuur vernietigt de arbeidsovereenkomst van een docent vanwege dwaling. Ze heeft onjuiste of onvolledige informatie verstrekt over haar gezondheidstoestand ten tijde van haar aanstelling.

Een schoolbestuur vernietigt de arbeidsovereenkomst van een docent vanwege dwaling. Ze heeft onjuiste of onvolledige informatie verstrekt over haar gezondheidstoestand ten tijde van haar aanstelling. Ze is gedeeltelijk arbeidsongeschikt uit dienst gegaan bij haar...

Commissie van beroep funderend onderwijs: Beroep tegen overplaatsing ongegrond. Er is een arbeidsconflict en de verhoudingen zijn verder verslechterd. Het belang van de werkgever weegt zwaarder.

Na een periode van arbeidsongeschiktheid, is de werknemer gaan re-integreren. Daarbij heeft zij aangegeven geen groepsverantwoordelijkheid te willen maar ondersteunende en begeleidende werkzaamheden te willen verrichten. De school zit in een veranderproces en verwacht...

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Verwachte krimp in de regio maakte vacature waarin docent werd benoemd tot een tijdelijke. Tijdelijke benoeming was daarom terecht.

Werknemer X is op 1 augustus 2016 voor de duur van 12 maanden krachtens arbeidsovereenkomst in dienst getreden bij werkgever Y in de functie van docent Frans. In de akte van benoeming staat onder meer: ‘’De benoeming geschiedt voor bepaalde tijd vanaf 1 augustus 2016...