Commissie van Beroep PO, 20 december 2017, 107913: Beroep tegen overplaatsing. Het beroep is niet-ontvankelijk omdat het besluit is ingetrokken en de situatie niet gelijk is aan een overplaatsing.

De werkgever plaatst de werknemer over naar een ondersteuningsdienst. Nadat het beroep is ingesteld, trekt de werkgever het besluit tot overplaatsing in en stelt voor om een mediation aan te gaan waarbij alle oplossingen kunnen worden besproken. De werkgever sluit een...