Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2021000661: Klacht over verstrekken informatie aan nieuwe basisschool. De vorige school van de leerling mag telefonisch informatie delen, maar moet de ouders daar wel over informeren.

Een leerling is niet leerplichtig op het moment dat zij uitgeschreven wordt bij de school in kwestie. De ouders hebben de leerling ingeschreven bij een nieuwe school. De leerling komt op enig moment niet meer naar de nieuwe school. Deze (nieuwe) school neemt...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021005941: Geschil over verwijdering. Verzoek kennelijk niet-ontvankelijk, omdat geen sprake is van verwijdering.

De vader van een leerling heeft een brief van de school kregen over de communicatie tussen vader, de directeur en de medewerkers van de school. De school roept vader op de vertrouwensband tussen hem en de school te herstellen, omdat het anders voor de leerling niet...

Landelijke klachtencommissie onderwijs, 109688: Klacht over toekennen van het cijfer 1 voor een toets ongegrond. De school heeft op goede gronden het besluit kunnen nemen.

Een leerling verlaat tijdens het maken van een toets tijdelijk het toetslokaal om naar het toilet te gaan. Daarbij neemt zij haar antwoordvel mee. Naar aanleiding daarvan heeft de school de leerling voor de toets het cijfer 1 gegeven. De vader van de leerling klaagt...

Geschillencommissie passend onderwijs, 2021002047: Geschil over toelating. Verzoek niet-ontvankelijk. Geen belang bij de inhoudelijke behandeling van het geschil.

Een leerling wordt aangemeld en ingeschreven op de school, maar niet fysiek toegelaten. Aanvankelijk meldt de school de leerling te verwijderen en uit te schrijven, omdat zij meent niet in de ondersteuningsbehoefte van de leerling te kunnen voorzien. Vervolgens maken...