Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), Klacht over intimidatie door leidinggevende is ongegrond. Het is niet aannemelijk geworden dat de rector de docent heeft geïntimideerd of bedreigd.

Volgens een docent intimideert zijn rector hem al jaren, onder andere door in de loop der jaren zes tot twaalf keer mondeling te dreigen met ontslag. Ook heeft de rector hem een brief geschreven met kritiek op zijn functioneren en de waarschuwing dat hij kon worden...

Commissie van beroep funderend onderwijs, Verzoek om schorsing van overplaatsing is bij wijze van voorlopige voorziening toegewezen. Er lijkt sprake te zijn van een overplaatsing waarvoor de procedure niet juist is gevolgd.

De werknemer wordt overgeplaatst en stelt daartegen beroep in bij de Commissie. De Commissie verklaart het beroep gegrond. De werknemer wil daarom terugkeren op de school waar zij werkzaam is. De werkgever wil dat er eerst een onderzoek wordt uitgevoerd om te bekijken...

Geschillencommissie passend onderwijs, Verzoek over voorgenomen verwijdering gegrond. Weliswaar is de leerling terecht niet meer toegelaten tot de school, maar daarbij is geen regie gevoerd bij het komen tot een passend onderwijsaanbod.

De school wil de leerling van school verwijderen omdat de leerling bij herhaling grensoverschrijdend gedrag vertoont, leerlingen bedreigt, het gezag van de school niet aanvaardt en zo de veiligheid op de school in gevaar brengt. Op grond van het gedrag van de leerling...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO), Geschil over voorgenomen verwijdering wegens onveiligheid ongegrond. De school heeft zorgvuldig onderzoek gedaan.

Een vo-school is voornemens een leerling te verwijderen omdat de leerling samen met een klasgenoot een medeleerling heeft bedreigd. Het gedrag van de leerling en de klasgenoot brengt de veiligheid van de medeleerling en anderen in gevaar. De school heeft in...

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), Bezwaar tegen de toelaatbaarheidsverklaring speciaal onderwijs (tlv-so). De tlv kan niet in stand blijven vanwege inhoudelijke en formele tekortkomingen.

Een leerling staat ingeschreven op een basisschool, maar gaat 9 dagdelen per week naar een dagbesteding bij een organisatie die specialistische begeleiding biedt. Het samenwerkingsverband kent hem een tlv-so toe. Moeder kan zich hier niet in vinden en maakt bezwaar....