Geschillencommissie passend onderwijs – Geschil over verwijdering leerling. De school mocht de leerling verwijderen van de school omdat hij twee keer is blijven zitten.

Een leerling blijft zitten in de tweede klas van een gymnasium. In de derde klas blijft hij opnieuw zitten. De school verwijdert de leerling op grond van haar doubleerbeleid. Dit beleid houdt in dat de school een leerling, die voor de tweede keer blijft zitten in...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over informatieverstrekking door ib’er aan Veilig Thuis ongegrond. Bij het verstrekken van de informatie is zorgvuldig gehandeld

Op verzoek van Veilig Thuis heeft de ib’er een vragenlijst ingevuld. Vader kan zich niet vinden in het antwoord dat de ib’er op een van de vragen heeft gegeven. Volgens vader is de informatie die is verstrekt niet relevant en is zijn privacy geschonden....

Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT): Bezwaar tegen toelaatbaarheidsverklaring so is ongegrond vanwege de ondersteuningsbehoefte van de leerling

Een sbo-leerling in het zesde leerjaar kan als gevolg van zijn gedrag en cognitieve ontwikkeling op school niet meer meekomen. De sbo-school wacht niet meer op een psychiatrisch behandeltraject en vraagt alvast een toelaatbaarheidsverklaring so aan. De ouders maken...

Geschillencommissie passend onderwijs (GPO): Geschil over verwijdering van leerlingen vanwege het gedrag van ouders. De verwijdering is redelijk omdat er geen andere oplossing is om de veiligheid en de rust op school te herstellen

Meerdere keren komt het bij de basisschool tot een (fysieke) confrontatie tussen twee moeders. De school verwijdert daarop zowel de kinderen van verzoekster als het kind van de andere moeder. De school kan door het voortduren van de dreigende situatie de veiligheid op...