Tweede Kamerlid Paul van Meenen van D66 roept de scholen op om nu al te handelen naar de regels van passend onderwijs, hoewel die officieel pas per 1 augustus in werking treden. Zijn collega Loes Ypma van de PvdA zegt dat ouders zich bij haar kunnen melden als kinderen op scholen worden geweigerd.

Nieuwsuur besteedde dinsdagavond aandacht aan passend onderwijs. De teneur van de uitzending was dat scholen nu nog niet aan de zorgplicht willen voldoen, die met de invoering van passend onderwijs per 1 augustus aanstaande een feit zal zijn. In de uitzending komt de moeder van twee jongens aan het woord. Zij vindt in haar regio geen school die een passende plaats voor haar kinderen heeft.

Naar aanleiding van signalen die bij Van Meenen binnenkomen, pleit hij ervoor dat scholen voorafgaand aan 1 augustus al zouden moeten handelen als ware passend onderwijs al van kracht. Hij verwijst daarbij naar een aangenomen motie waarin hij stelt dat scholen kinderen die extra ondersteuning nodig hebben al voor 1 augustus goed terecht moeten laten komen.

Kamerlid Ypma van de PvdA zegt in de uitzending van Nieuwsuur dat ze veel meldingen van ouders binnenkrijgt over kinderen die door scholen worden geweigerd vanwege hun ondersteuningsbehoeften. Ouders die dat ervaren, kunnen zich bij haar melden.

Nieuwsuur meldt dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW laat weten bekend te zijn met het probleem. Hij vindt het belangrijk dat scholen nu al alert zijn op kinderen die tussen wal en schip dreigen te vallen. ‘Eén ding is zeker: straks heeft niemand nog een excuus als een kind thuis komt te zitten’, aldus de staatssecretaris.

In de uitzending komt ook de landelijke Geschillencommissie passend onderwijs aan bod, die al voor 1 augustus klachten over passend onderwijs in behandeling kan nemen.

Bekijk de uitzending van Nieuwsuur.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Deel dit bericht: