Schoolbesturen gezocht voor onderzoek toelatingsbeleid – VO

Student Charissa van Wegen doet voor VOS/ABB onderzoek naar het toelatingsbeleid in het openbaar voortgezet onderwijs. Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, vragen wij u mee te werken aan dit waardevolle onderzoek. U kunt zich aanmelden bij de onderzoeker:...

VU adviseert homogene bijzondere scholen af te schaffen – PO/VO

Burgerschapsonderwijs kan niet uitgaan van één set aan waarden, en daarom moeten we af van homogene bijzondere scholen. Deze aanbeveling is gedestilleerd uit talkshows in het kader van het 140-jarig bestaan van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam. Uit de talkshows...

Kan verticale scholengemeenschap met mbo openbaar zijn? – VO

Hoe verhouden verticale scholengemeenschappen van voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs zich met het grondwettelijke primaat van het openbaar onderwijs, zoals vastgelegd in artikel 23? De Tweede Kamer vraagt zich dat net als VOS/ABB af, zo blijkt uit overleg over...